به مي سجاده رنگين كن www.majidakhshabi.com

 

به مي سجاده رنگين كن

 

بارها و بارها گفته ام كه حافظ با اين كه از دسته عرفا بود و به حساب مي آمد و مي آيد، ولي دراشعار او كمتر مي توان رد پاي عرفان را يافت. هرچه باشد كمتر ازمولانا و عطّار است. ولي با اين حال برخي از ابيات تأثير برانگيز حافظ را نمي توان از ياد برد و به سادگي از كنارشان گذشت...مثلا همين مصرع:« به مي سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد».
بگذاريد اين مصرع را جور ديگري بيان كنيم. چنين نقل شده كه مريدي نزد عارفي باقي بالله ازدهلي رفت و گفت: من اين بيت معروف حافظ را خوانده ام ولي مشكلي دارم. همين بيت« به مي سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد». عارف جواب داد: مدتي از پيش من برو تا من موضوع را برايت روشن كنم.
مريد رفت و پس از مدتي نامه اي از عارف دريافت كرد كه در آن نوشته شده بود: تمام پولي را كه داري بردار و به دربان هر فاحشه خانه اي كه مي تواني بده.
مريد گيج و منگ شده بود كه اين چه درخواستي است و اين ديگر چه عارفي است. به ذهنش رسيد كه شايد آن عارف دروغين باشد و قصد فريب مردم را دارد. مدتها با خود جنگ كرد تا دل را راضي كرد كه حرف عارف را گوش كند. پولهايش را برداشت و رفت به دربان اولين فاحشه خانه اي كه رسيد داد.
دربان گفت: براي چنين پولي، بايد قشنگ ترين جواهري كه در مجموعه داريم را به تو تقديم كنم.
وقتي مريد وارد اتاق شد، زني جوان را ديد كه رو به او كرد و گفت: من دوشيزه هستم، مرا با فريب به اين خانه آورده اند و مرا با زور تهديد اينجا نگاه داشته اند. اگر حس عدالت خواهي تو از دليلي كه براي انجامش به اين جا آمده اي، قوي تر است؛ به من كمك كن تا فرار كنم و مرا از اين جا بيرون ببر.
مريد به آن دختر كمك كرد تا از آنجا بگريزد و تازه معناي اين بيت رادرك كرد: «به مي سجاده رنگين كن، گرت پير مغان گويد».

ببينيد، اين سجاده به مي رنگين كردن، حقيقت است. اگر اعتقاد و اعتماد به دوست هست، بايد هر چه او گفت انجام داد. آنجا كه اودستور مي دهد دين و اعتقادات بايد از ياد روند زيرا او بي حكمت سخني نمي گويد و فرماني نمي دهد. سجاده مقدس را از اگر او خواست لبالب از شراب كنيم و با شراب شستشودهيم، نبايد سرباز شد، چرا كه خواست و اراده او از هر چيزي بالاتر است.

نوشته: سونيا خندان
مسئول انجمن هاي: عرفان_ مسائل مختلف ادبي
ايميل:
hakimnezami9990@yahoo.com
شناسه: hakimnezami99900
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.