معمای دکتر حسابی


معمایی که بی نهایت ذهن شما را درگیر می کند!
سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند. قیمت ساعت 30 هزار تومان بوده و هر کدام نفری 10 هزار تومن پرداخت میکنند تا آن ساعت را خریداری کنند.

بعد از رفتن آنها ، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت 25 هزار تومان بوده. این 5 هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان

شاگرد 2 هزار تومان را برای خود بر میدارد و 3 هزار تومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند. (نفری هزار تومان)

حال هر کدام از آنها نفری 9 هزار تومان پرداخت کرده اند . که 3*9 برابر 27 میشود

این مبلغ به علاوه آن 2 هزار تومان که پیش شاگرد است می شود 29 تومان

هزار تومان باقیمانده کجاست؟


طراح سوال: دکتر حسابی
2
2
0
2 نفر

1 نظر

  1. خوب فک کنم روی اون 25 هزار تومان مونده.چون نفری 8 هزار هرکدوم بدن، میشه 24 هزار.مغازه دار گفته 25 هزار.این یک هزار، همون 1 هزار سواله.درسته؟ میشه جواب درست رو بگید و از این معماها دوباره هم بذارید؟

    خوب فک کنم روی اون 25 هزار تومان مونده.چون نفری 8 هزار هرکدوم بدن، میشه 24 هزار.مغازه دار گفته 25 هزار.این یک هزار، همون 1 هزار سواله.درسته؟ میشه جواب درست رو بگید و از این معماها دوباره هم بذارید؟
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.