قدرت عادت - بخش چهارم

قدرت عادت - بخش چهارم

23 تیر 1399 , بازدید ها: 250

درک اینکه عادتها چگونه کار میکنند، یعنی یاد گرفتن ساختار چرخه عادت، کنترل آنها [..]

قدرت عادت - بخش سوم

قدرت عادت - بخش سوم

19 تیر 1399 , بازدید ها: 244

اسکوییر چند تست هوش را ترتیب داد و متوجه شد که یوجین هنوز به عنوان مردی که [..]

پرورش دادن رویاها

پرورش دادن رویاها

15 تیر 1399 , بازدید ها: 239

در اینجا با سوال بزرگی روبه رو می شوید «اگر مطمئن بودید که حتماً به رویای خود [..]

قدرت عادت - بخش دوم

قدرت عادت - بخش دوم

11 تیر 1399 , بازدید ها: 203

من اولین بار هشت سال پیش، وقتی گزارشگر روزنامه ای در بغداد بودم به علم عادتها [..]

پرورش دادن رویاها

پرورش دادن رویاها

9 تیر 1399 , بازدید ها: 214

اگر تضمینی وجود داشت که می توانید به هر هدفی که دارید از هدفهای بزرگ گرفته تا [..]

قدرت عادت - بخش اول

قدرت عادت - بخش اول

7 تیر 1399 , بازدید ها: 203

در یک رزومه قدیمی او عنوان شده بود، طولانی ترین کارش کمتر از یک سال طول کشیده [..]

خواب های بزرگ ببینید

خواب های بزرگ ببینید

20 خرداد 1399 , بازدید ها: 194

ذهن شما می تواند بهترین دوست یا بزرگ ترین دشمن شما باشد. افکار شما به تنهایی از [..]

قدرت و راه های بخشودن

قدرت و راه های بخشودن

10 خرداد 1399 , بازدید ها: 217

قدرت بخشودن ریشه احساسات منفی که سبب می شود کسی متوسل به سرزنش کردن دیگران و [..]

از حال بد حال خوب - بخش دوم

از حال بد حال خوب - بخش دوم

9 اردیبهشت 1399 , بازدید ها: 395

خیلی ها معتقدند که روحیه بد آنها ناشی از عوامل خارج از کنترل آنهاست. می پرسند: [..]

از حال بد حال خوب - بخش اول

از حال بد حال خوب - بخش اول

3 اردیبهشت 1399 , بازدید ها: 285

کتاب از حال بد به حال خوب حاضر درباره روشی انقلابی و در عین حال بی نیاز از دارو [..]

تغییر رویکردهای ذهنی

تغییر رویکردهای ذهنی

28 فروردین 1399 , بازدید ها: 219

وین دایر، نویسنده و سخنران می گوید: «هرگز برای داشتن ایام خوشایند دوران کودکی [..]

شخصیت خود را محک بزنید

شخصیت خود را محک بزنید

9 فروردین 1399 , بازدید ها: 234

آیا شما فکر می کنید شخصیت بانفوذی برای تحت تأثیر قرار دادن گروه دوستان، هدایت [..]