عرفاني: مشكل عشق

3 آذر 1390   maryam.pourmohammadi   علوم انسانی / عرفان   0 نظر   462 بازدید   |

مشكل عشق www.majidakhshabi.com مطلب عرفانی
دو مرد به عنوان آموزگاران راه حق بسيار مشهور و معروف بودند.
ابن حليم نقل مي كند: روزي او به ديدار يكي از اين دو به نام پير اردشير قزويني رفت و گفت: مي تواني مرا توصيه كني كه چه كار كنم و چه كار نكنم؟...پير گفت: آري، ولي هم چنان آموزشهاي مشكلي به تو خواهم داد كه انجام آنها كار بسيار دشواري است. زيرا تمام آنها بر عليه تمايلات تو خواهند بود، حتي گاهي نيز مشكل ساز هستند.
ابن حليم چند مدتي را با پير اردشير گذراند و دريافت كه آموزشهاي او واقعا سخت و طاقت فرسا هستند. با وجودي كه مريدان سابق پير اردشير اينك در سراسر دنيا به عنوان آموزگاراني روشن ضمير و مشهور شده بودند، او نتوانست آن تغييرات و عدم قطعيت و انضباط هايي را كه به آن روبه رو بود تحمل كند و طاقت بياورد. بالاخره نزد پير اردشير رفت و اجازه رفتن گرفت و ار آنجا به سوي تكيه‌ي آموزگار دوّم رفت، به نام مرشد عمّالي.
از مرشد پرسيد: آيا شما باري را بر من مي گذاريد كه من طاقت آن را نداشته باشم؟
عمالي پاسخ داد: نه، من چنين باري را بر تو تحميل نخواهم كرد.
ابن حليم پرسيد: پس آيا مرا به عنوان مريد خود مي پذيريد؟
مرشد عمالي جواب داد: تا زماني كه نپرسي كه چرا تعاليم من مانند پير اردشير طاقت فرسا و سخت نيست تو را نخواهم پذيرفت.
ابن حليم سوال كرد: چرا آموزشهاي شما چنين طاقت فرسا نيست؟
مرشد گفت: زيرا من از تو مراقبت نخواهم كرد و آن موجود نازنين، يعني اردشير از تو مراقبت مي كرد. پس اينك نمي تواني از من درخواست كني كه تو را به عنوان مريد بپذيرم.
سختي ها و مشكلاتي كه در راه رسيدن به معشوق بر سر راه سالكان قرار مي گيرد، نه براي آزار، بلكه براي محكم ساختن و بزرگ كردن آنهاست و البته در مقابل مشكلات و خطرها، خود اوست كه از رهروانش محافظت به عمل مي آورد.
به همّت: سونيا خندان
مسئول انجمن هاي: عر فان_ مسائل مختلف ادبي
ايميل: hakimnezami9990@yahoo.com
شناسه: hakimnezami9990

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.