عرفان:معمّاي زندگي

عرفان:معمّاي زندگي

10 آذر 1390 , بازدید ها: 1 148

مردي بسيار فقير در دهكده اي درايتاليا زندگي ميكرد. او مشتاق بود تا از اسرار [..]

عرفاني: مشكل عشق

عرفاني: مشكل عشق

3 آذر 1390 , بازدید ها: 441

دو مرد به عنوان آموزگاران راه حق بسيار مشهور و معروف بودند. ابن حليم نقل مي [..]

عرفان:عشق و صبر

عرفان:عشق و صبر

19 آبان 1390 , بازدید ها: 1 414

به كوي عشق بي صبري نمي بايد در روزگار قديم زني بود كه درباره ميوه دانايي شنيده [..]

عرفان:به مي سجاده رنگين كن

عرفان:به مي سجاده رنگين كن

5 آبان 1390 , بازدید ها: 716

به مي سجاده رنگين كن بارها و بارها گفته ام كه حافظ با اين كه از دسته عرفا بود و [..]

عرفاني: عشق حافظ

عرفاني: عشق حافظ

28 مهر 1390 , بازدید ها: 645

خود را دوست داشتن با خود شيفتگي بسار متفاوت است. اگر انسان خود را دوست نداشته [..]

عرفاني:  رقص يا رقصنده

عرفاني: رقص يا رقصنده

7 مهر 1390 , بازدید ها: 803

صوفيان از انرژي مثبت استفاده مي كنند، راه آنان راه عمل است. اين ها مردمي هستند [..]

عرفاني: زنگ ناقوس ها

عرفاني: زنگ ناقوس ها

31 شهریور 1390 , بازدید ها: 785

دين، همان قدر آسان است كه شنا كردن ماهي در دريا. ولي انسان موجودي بسيار پيچيده [..]

عرفاني: خود را فراموش كن

عرفاني: خود را فراموش كن

24 شهریور 1390 , بازدید ها: 925

قرب، حالتي است كه تو، به سكوت مي رسي، حالتي كه تمام صدا ها از سرت بيرون رفته و [..]

عرفاني: حقيقت عرفان

عرفاني: حقيقت عرفان

17 شهریور 1390 , بازدید ها: 751

عرفان، تجربه اي است كه مي گويد: زندگي منطق نيست. زندگي شعر است، ترانه است. [..]

عرفاني: انديشه خيام

عرفاني: انديشه خيام

11 شهریور 1390 , بازدید ها: 640

اين بار مي خواهيم به انديشه ها بپردازيم و تفاوت هاي بين افكار را بهتر درك كنيم. [..]

عرفان:نه آن است و نه اين

عرفان:نه آن است و نه اين

3 شهریور 1390 , بازدید ها: 648

گروهي از مردم، دين را با عرفان، يكي مي بينند و يكي مي شمارند و اين دو را جدا از [..]

عرفان:ادیان و عرفان

عرفان:ادیان و عرفان

27 مرداد 1390 , بازدید ها: 757

ادیان و عرفان دين ما اسلام است، مسلمانيم و اين را مي دانيم كه كامل ترين دين از [..]

عرفاني: سوال بي جواب

عرفاني: سوال بي جواب

20 مرداد 1390 , بازدید ها: 1 084

ز كجا آمده ام و بهر چه من آمده ام، مسئله اي است كه از هشتصد سال قبل تا كنون [..]

عرفاني: هويّت ما

عرفاني: هويّت ما

13 مرداد 1390 , بازدید ها: 590

اوشو در كتاب راز خود داستاني كوتاه را بيان مي كند و مي گويد: روزي روزگاري [..]

عرفاني:  قياس سه عارف

عرفاني: قياس سه عارف

16 تیر 1390 , بازدید ها: 743

اين بار از گفته هاي خودم نمي خواهم استفاده كنم، بگذاريد اول از كساني شروع كنيم [..]

عرفاني: حافظ و ابهام

عرفاني: حافظ و ابهام

9 تیر 1390 , بازدید ها: 695

نمي دانم شما جزء كساني هستيد كه به اشعار خافظ علاقمند هستند يا نه؟ ولي به هر [..]

عرفاني:  گل يا آتش؟

عرفاني: گل يا آتش؟

5 خرداد 1390 , بازدید ها: 707

اين بار مي خواهيم به فرق بين عشق همراه ترس و عشق همراه بي خويشي و دوستي [..]

عرفاني: ساقي و جام شراب

عرفاني: ساقي و جام شراب

29 اردیبهشت 1390 , بازدید ها: 1 711

بودن يا نبودن؟ تا به حال به اين فكر كرده ايد؟ اين بار مي خواهيم درمورد عرفاي [..]