تاريخي: ارغاسوان

تاريخي: ارغاسوان

1 خرداد 1390 , بازدید ها: 632

بی شک یکی از جشن هایست که ایرانیان کنونی کمتر با آن آشنا هستند وشاید از آن بی [..]

تاريخي: ماههای سال

تاريخي: ماههای سال

18 اردیبهشت 1390 , بازدید ها: 715

به مناسبت فرود آمدن فروهرهای نیکان,هنگام نوروز را جشن فروردین خوانده اند. [..]

تاريخي: قاضی القضات

تاريخي: قاضی القضات

24 فروردین 1390 , بازدید ها: 656

روزى شاه عباس به شیخ بهایى گفت: دلم مى‏خواهد ترا قاضى القضات کشور نمایم تا [..]

تاريخي:  افسانه یا واقعیت 3

تاريخي: افسانه یا واقعیت 3

9 اسفند 1389 , بازدید ها: 612

منوچهر سردارى داشت به نام «سام» كه امير زابلستان و سيستان بود. او پدر زال و جد [..]

تاريخي:  افسانه یا واقعیت 2

تاريخي: افسانه یا واقعیت 2

2 اسفند 1389 , بازدید ها: 665

جمشيد فرزند تهمورث چون رويش مانند «شيد» (خورشيد) مى درخشيد به جمشيد به معنى [..]

تاريخي: افسانه یا واقعیت

تاريخي: افسانه یا واقعیت

26 بهمن 1389 , بازدید ها: 714

نخستين دودمان فرمانروا در تاريخ اساطيرى و حماسى ايران زمين «پيشداديان» بودند. [..]

تاريخي: سوگندنامه

تاريخي: سوگندنامه

11 بهمن 1389 , بازدید ها: 648

از حوادث غمبارى كه فردوسى به بهترين صورت نقل مى كند اين است كه سودابه همسر [..]

تاريخي: مرگی بسیار آسان

تاريخي: مرگی بسیار آسان

26 دی 1389 , بازدید ها: 953

تانتالوس پسر بشری زئوس، جوانی بود که نزد خدایان محبوبیت و احترام بسیار داشت، [..]

تاريخي: سفر

تاريخي: سفر

19 دی 1389 , بازدید ها: 836

در هفته ای که گذشت گفتیم که یاسون تصمیم گرفت برای بدست آوردن پشم زرین هر کاری [..]

تاريخي: آرگو

تاريخي: آرگو

12 دی 1389 , بازدید ها: 933

در هفته ای پش خوانید که یک پیشگو به پادشاه شهر یولوکس گفته بود که هر مردی با یک [..]

تاريخي: فاطمه حور العین

تاريخي: فاطمه حور العین

28 آذر 1389 , بازدید ها: 1 489

بزرگ ترین دختر سیدالشهداء فاطمه بود که از بس زیبا بود لقب حورالعین داشت. این [..]

تاريخي: جواهر

تاريخي: جواهر

21 آذر 1389 , بازدید ها: 448

143 سال پيش در روز 18 اكتبر سال 1867 ميلادي روسيه تزاري براساس پيمان واشنگتن [..]

تاريخي: تزار و کاترین

تاريخي: تزار و کاترین

14 آذر 1389 , بازدید ها: 1 725

تزار یکی از افسران روسیه بود که قرار بود به کاخ شاهزاده "دالگورکی" بیاید . برای [..]

تاريخي: یک شیشه آبلیمو

تاريخي: یک شیشه آبلیمو

1 آذر 1389 , بازدید ها: 838

تیمور وقتی وارد سرزمین خراسان شد حال چندان خوبی نداشت و به همین علت برای تیمور [..]

تاريخي: خواب نجات بخش

تاريخي: خواب نجات بخش

24 آبان 1389 , بازدید ها: 567

تيمور لنگ يكي از پادشاهان وكشور گشاياني است كه در تاريخ به خونخواري شهرت دارد . [..]