قوانین زرتشت

قوانین زرتشت

28 مهر 1395 , بازدید ها: 1 251

مجموعه قوانین زرتشت (وندیداد اوستا)... [..]

علم پزشکی در گذشته

علم پزشکی در گذشته

10 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 597

پزشکی مدرن با ابداع داروها و شیوه و ابزارهای کارا باعث شده است که ما خیلی [..]

از پرومته تا گیلگمش

از پرومته تا گیلگمش

29 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 799

گيل گمش، خداوندگار زمين، همه چيزي را مي ديد. با همه كسان آشنايي مي جست و كار و [..]

طهرانی ها چه شکلی بودند؟

طهرانی ها چه شکلی بودند؟

10 بهمن 1393 , بازدید ها: 1 106

تهران در گذشته از روستاهای ری بوده و ری که در تقاطع محورهای قم، خراسان، [..]