تاریخی:حکومت 30 ساله 1

تاریخی:حکومت 30 ساله 1

5 شهریور 1391 , بازدید ها: 1 746

در این دوره ، شهر ممفیس پایتخت آینده فراعنه در محلی که رود نیل به دلتا تبدیل می [..]

تاريخي: هویت ملی

تاريخي: هویت ملی

30 مرداد 1391 , بازدید ها: 1 348

اوراق تاريخ ايران، مشحون از تحركات ايلي و عشايري است كه وفاداري آنها را به [..]

تاريخي: غریو غیرت

تاريخي: غریو غیرت

15 مرداد 1391 , بازدید ها: 1 180

چند روز از هجرت پیامبر نگذشته بود که ابو واقد نامه ای را که آن حضرت به علی علیه [..]

تاریخی: گل در فرهنگ ايران 3

تاریخی: گل در فرهنگ ايران 3

11 تیر 1391 , بازدید ها: 925

شاعران عصر عباسي تعبيرات ايراني در باب دسته مورد و گل را در مضامين خويش بازتاب [..]

تاریخی: گل در فرهنگ ايران

تاریخی: گل در فرهنگ ايران

29 خرداد 1391 , بازدید ها: 1 017

گل در فرهنگ ايران از عهد باستان تا كنون امروز در عصر ما ، زيباترين و ارجمند [..]

تاریخی: ملكه حاچپسوت

تاریخی: ملكه حاچپسوت

14 خرداد 1391 , بازدید ها: 1 249

در دامنه ارتفاعات غربي مقابل شهر تبس در ساحل غربي نيل، ويرانه هاي زيباترين معبد [..]

تاريخي: زئوس

تاريخي: زئوس

18 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 566

يونانيان، تا هنگام رسيدن به دشت هموار و باد خيز تروا – كه باروهاي بلند و [..]

تاریخی:نبــــــرد تروا

تاریخی:نبــــــرد تروا

11 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 634

يك هزار كشتي در آوليس گرد آمدند و سرانجام زمان آن رسيد كه راهي درياي اژه و تروا [..]

تاريخي: داوري پاريس

تاريخي: داوري پاريس

4 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 881

رويدادهاي منجر به محاصره ده ساله تروا هنگامي آغاز شدند كه اريس، خداي كم اهميت [..]

تاریخی:پانته آ و آبراداتاس

تاریخی:پانته آ و آبراداتاس

16 فروردین 1391 , بازدید ها: 1 554

به روایت «گزنفون» آمده است که هنگامی که مادها پیروزمندانه از جنگ شوش برگشتند، [..]