مشاهیر هنری. مشاهیر .هنری.زندگانی لویی ماسینیون.لویی ماسینیون. Famous Art.Fame.Henry.Life of Louis Massignon.Louis Massignon..website Akhshabi Majid, Majid Akhshabi
لویى ماسینیون Louis Massignon خاورشناس نامدار فرانسوى در سال ۲۵ ژوئیه ۱۸۸۳ در نوژان فرانسه به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتى و دانشگاهى را در کشور خود گذراند و با زبان هاى عربى و فارسى و ترکمن و آلمانى و انگلیسى آشنا شد و در دو مؤسسه علمى «کلژ دوفرانس» و دیگرى «مؤسسه مطالعات عالیه سوربن» به تدریس اشتغال یافت...عضویت وى در بنیاد فرانسوى باستانشناسى که در قاهره بپا شده بود او را با کشورهاى اسلامى آشنا کرد و این آشنایى موجب مسافرتهایى به مصر و عراق و سوریه و ایران و الجزایر و حجاز شد.ماسینیون سال هایى چند (از ۱۹۱۹ تا ۱۹۴۵) در کلژ دوفرانس تدریس «جامعه‏شناسى اسلامى» را به عهده داشت و از سال ۱۹۳۲ به بعد، موضوع «اسلام‏شناسى» را در «مدرسه مطالعات عالیه» نیز بر درس پیشین افزود. در طى مسافرتهایش به مشرق زمین، یکسال (۱۹۱۳) در دانشگاه قدیمى مصر به تدریس پرداخت و موضوع درس وى «تاریخ اصطلاحات فلسفى» بود. در حفاریهاى عراق براى کشف «قصر الاخیضر»، نیز حضور و مشارکت داشت. در سوریه به پژوهش درباره فرقه «نصیریه» همت گماشت و در اثر مطالعه کتاب «تذکرة الاولیاء» اثر شیخ عطار، سخت به پژوهش در زندگى حسین بن منصور مشهور به حلاج دلبستگى پیدا کرد و به ایران سفر نمود و از شهر بیضا (از توابع فارس) که زادگاه حلاج بود، دیدن کرد. از آن پس محور اساسى تتبعات وى، زندگى حلاج و عرفان ایرانى بود.
لوئى ماسینیون سردبیرى «مجله جهان اسلامى» را در پاریس به عهده داشت و سپس «مجله مطالعات اسلامى» جاى آن را گرفت.
لویى ماسینیون در نوامبر ۳۱ اکتبر ۱۹۶۳) در فرانسه بدرود زندگى گفت.آثار
از لوئى ماسینیون آثار فراوانى باقى مانده که در اینجا پاره‏اى از آنها را یاد مى‏کنیم:
۱- تفکرات در بناى اولیه تجزیه نحوى در زبان عرب.
.analyse grammaticale arabe`Reflextion Sur la stucture primitive de L
2- بررسى ریشه‏هاى فنى عرفان اسلامى .
.Essai sur les origines du lexique Technique de la mystique musulmane
3- سلمان پاک و نخستین شکوفه‏هاى معنویت اسلام در ایران.
.Islam Iranien`Salman pak et les premiers spirituelles de l
این کتاب درباره سلمان پارسى نوشته شده و دکتر على شریعتى آن را به فارسى برگردانده و دکتر عبدالرحمن بدوى نیز تحت عنوان «سلمان الفارسى و البواکیر الروحیه للاسلام فى ایران» ترجمه‏اى به عربى از آن به دست داده است. کتاب «سلمان پاک» پاره‏اى خطاهاى روشن دارد که در این مقاله ذکرى از آنها خواهیم آورد.
۴- منحنى زندگى حلاج.
martyr mystique ,Le cas de Hallaj :une vie`Etude sur courbe personnelle d .Islam`deL
این کتاب به وسیله دکتر روان فرهادى از مترجمان فاضل افغانى، به پارسى ترجمه شده است. دکتر عبدالرحمن بدوى نیز آن را با عنوان «دراسة عن المنحنى الشخصى لحیاة: حالة الحلاج الشهید الصوفى فى الاسلام» به عربى برگردانده است.
۵- مصیبت حلاج، صوفى شهید اسلام.
.Islam`martyr mystique de L ,Hallaj-passion d’Al
این کتاب را دکتر ضیاء الدین دهشیرى با عنوان «مصایب حلاج» به فارسى ترجمه کرده است.
در این کتاب و کتاب پیشین، ماسینیون شباهتى میان حلاج و مسیح علیه السلام دیده از این رو داستان حلاج را پیگیرى کرده است. در برداشتهاى وى از زندگى حلاج جاى نقد باقى است و ما در همین مقاله اشاره‏اى بدین امر خواهیم داشت.
۶- نیایش ابراهیم در سدوم..Abraham sur sodom`La priere d
7- هفت خفته افسس (اصحاب کهف). .Ephese`Les sept dormants d
8- شهر مردگان در قاهره. .La cite des morts au caire
و کتابها و مقالات دیگرى هم از ماسینیون به جاى مانده که از ذکر یکایک آنها در اینجا خوددارى مى‏کنیم. همین اندازه یادآور مى‏شویم که ماسینیون در نگارش «دائرة المعارف اسلام» نیز شرکت داشته و به عنوان نمونه، مقالات «تصوف» و «قرامطة» و «حسین بن روح» در دائرة المعارف، از اوست. کتاب «الطواسین» اثر حسین بن منصور حلاج را هم ماسینیون به چاپ رسانده است.

به همت :صحرا
نام کاربری.sahraraha
ایمیل:sahraiansahra@yahoo.com
0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.