هنري: هنر و احساس قدسی

هنري: هنر و احساس قدسی

26 آذر 1389 , بازدید ها: 984

توحید ومفاهیم قدسى ونمود آنها در هنر، بى شک خواست باطنى وآرزوى هر هنرمند متعهد [..]

کودکان نقاش ایرانی

کودکان نقاش ایرانی

5 آذر 1389 , بازدید ها: 1 575

از ابتدای سال تاکنون کودکان و نوجوانان ایرانی با شرکت در 10 جشنواره و رقابت بین [..]