موسیقی مازندران

موسیقی مازندران

14 خرداد 1400 , بازدید ها: 110

در بند هشن از تألیفات دینی دوره ساسانی آمده است که: مازندران مرکز سکونت دیوهای [..]

موسیقی گلستان

موسیقی گلستان

14 خرداد 1400 , بازدید ها: 269

استانی که در تقسیمات جدید کشور به عنوان گلستان می شناسیم [..]

داستان نجار و پادشاه

داستان نجار و پادشاه

26 اردیبهشت 1400 , بازدید ها: 237

نجاری بود که زن زیبایی داشت که پادشاه را مجذوب خود کرده بود [..]

دلمه برگ مو

دلمه برگ مو

25 اردیبهشت 1400 , بازدید ها: 387

دلمه خوراکی در خاورمیانه و مناطق اطراف آن مانند بالکان، قفقاز، روسیه و آسیای [..]

رابطه کرونا با سلامت روان

رابطه کرونا با سلامت روان

10 اردیبهشت 1400 , بازدید ها: 234

همانطور که زلزله و سیل می‌تواند خرابی‌های زیادی را برجای بگذارد، این بیماری نیز [..]