شفای کودک درون

شفای کودک درون

20 دی 1399 , بازدید ها: 116

دردهای جسمانی فریاد خفه شده کودک درون شماست. پس علاوه بر درمان های جسمانی برای
[..]

دانستنی های پزشکی 2

دانستنی های پزشکی 2

18 دی 1399 , بازدید ها: 106

اگر تمام قوانین و دستورات اسلام را بررسی نماییم با این حقیقت روبرو خواهیم شد که
[..]