صفحه اصلي > مطالب و مقالات / داستان کوتاه > از زندگی بخواه خواهد داد

از زندگی بخواه خواهد داد


13 شهریور 1395. نويسنده: رعنافرشی نوراللهی

 


پدر و پسری داشتند در کوه قدم میزدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد . به زمین افتاد و داد کشید : آ آی ی ی ی ! صدایی از دور دست آمد : آ آی ی ی ی ! پسرک با کنجکاوی فریاد زد : کی هستی ؟ پاسخ شنید : کی هستی ؟ پسرک خشمگین شد و فریاد زد : ترسو ! باز پاسخ شنید : ترسو ! پسرک با تعجب از پدرش پرسید : چه خبر است ؟ پدر لبخندی زد و گفت : پسرم خوب توجه کن ... و بعد با صدای بلند فریاد زد : تو یک قهرمان هستی ! صدا پاسخ داد تو یک قهرمان هستی ! پسرک باز بیشتر تعجب کرد . پدرش توضیح داد : مردم میگویند که این انعکاس کوه است ولی این در حقیقت انعکاس زندگی است . هر چیزی که بگویی یا انجام دهی , زندگی عینا به تو جواب میدهد , اگر عشق را بخواهی , عشق بیشتری در قلب بوجود می آید و اگر به دنبال موفقیت باشی , آن را حتما بدست خواهی آورد . هر چیزی را که بخواهی , زندگی همان را به تو خواهد داد . منبع : بندگان خدا و معجزه عشق
نویسنده : اکبر رضاییسایت رسمی مجید اخشابی
بازگشت