صفحه اصلي > مطالب و مقالات / کتابخانه الکترونیکی > کتاب صوتی "چهار میثاق" قسمت 4

کتاب صوتی "چهار میثاق" قسمت 4


18 شهریور 1396. نويسنده: afsoonforootan

 


خلاصه ایی از کتاب چهار میثاق اثر دون میگوئل روئیز
هزاران میثاق است که ما با خودمان، با دیگران، با رویای زندگی مان، با خداوند، با جامعه، با والدین مان، با همسرمان وبا بچه های مان داریم. اما مهم ترین میثاق ها آنهایی است که ما با خودمان داریم. در این میثاق ها شما به خود می گویید که چه کسی هستید، چه احساسی دارید، به چه چیز اعتقاد دارید و چگونه رفتار می کنید. نتیجه ی این میثاق ها چیزی است که آن را شخصیت خود می نامید.
اگر بتوانیم ببینیم که این میثاق های ما هستند که بر زندگی مان حکومت می کنند،آن وقت نیاز به تغییر میثاق ها را احساس می کنیم. هنگامی که آماده تغییر میثاق ها شدیم، چهار میثاق مقتدر هستند که به ما کمک می کنند تا توافق هایی را که زاده ی ترس هستند و انرژی ما را هدر می دهند بشکنیم. شما نیاز به اراده ایی قوی دارید تا بتوانید این چهار میثاق را اختار کنید، اما اگر بتوانید زیستن با این میثاق ها را آغاز کنید، تحول حاصله در زندگی تان شگفت انگیز خواهد بود.
میثاق اول: با کلام خود گناه نکنید.
میثاق دوم: هیچ چیز را به خود نگیرید.
میثاق سوم: تصورات باطل نکنید.
میثاق چهارم: همیشه بیشترین تلاش تان را بکنید.

چهار میثاق قسمت 4

منبع : کانال تلگرامی @academyaram

بازگشت