صفحه اصلي > مطالب و مقالات / عرفان > اعجاز معنوی (بخش سوم)

اعجاز معنوی (بخش سوم)


27 مهر 1397. نويسنده: nedakeshavarz
اعجاز معنوی قسمت سوم
نیایش
الهی! در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه موجودی به تو ماند و نه تو به موجودی مانی، پیداست که در میان جانی، بل جان زنده به چیزی است که تو آنی.
الهی! یکتای بی‌همتایی، قیّوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفّایی، از شریک مبرّایی، اصل هر دوایی، داروی دل‌هایی، شاهنشاه فرمان‌فرمایی، معزّز به تاج کبریایی، مسندنشین استغنایی، خطبه الوهیت را سزایی، به تو زیبد ملک خدایی.
الهی! نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان.
الهی! ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مؤمنان را گواهی، چه عزیز است آن کس که تو خواهی.
«خواجه عبدالله انصاری»


گفتار گهربار
امام عسگرى (ع): شادمانى كردن در نزد غم‌ديده، بی‌ادبى است. 
امام عسگرى (ع): كسى كه پارسايى خوى او، بخشندگى طبيعت او و بردبارى خصلت او باشد، دوستانش زياد شوند. 
امام عسگرى (ع): عبادت در زياد انجام دادن نماز و روزه نيست، بلكه عبادت با تفكر و انديشه در قدرت بی‌منتهاى خداوند در امور مختلف است.
امام عسگرى (ع): دو خصلت و حالتى كه والاتر از آن دو چيزی نیست عبارتند از ايمان و اعتقاد به خداوند و نفع رساندن به دوستان و آشنايان.
امام عسگرى (ع): همانا رسيدن به خداوند متعال و مقامات عاليه يك نوع سفرى است كه حاصل نمی‌شود مگر با شب‌زنده‌دارى و تلاش در عبادت و جلب رضايت او در امور مختلف. 
امام عسگرى (ع):  كسى قدر نعمتى را نمی‌داند مگر آنكه شكرگزار باشد و كسى نمی‌تواند شكر نعمتى را انجام دهد مگر آنكه اهل معرفت باشد.
امام رضا (ع): لقب «معصومه» را امام رضا (ع) به خواهر خود عطا فرمود؛ هركس معصومه را در قم زيارت كند، مانند كسى است كه من را زيارت كرده است. اين لقب كه از سوى امام معصوم به اين بانوى بزرگوار داده شده، گوياى جايگاه والاى ايشان است.
امام رضا(ع): هركس نتواند به زيارت من بيايد، برادرم را در «رى» يا خواهرم را در «قم» زيارت كند كه ثواب زيارت من را درمی‌يابد.بازگشت