صفحه اصلي > مطالب و مقالات / مناسبتها > ولادت باسعادت رسول خاتم محمد مصطفی و امام جعفر صادق

ولادت باسعادت رسول خاتم محمد مصطفی و امام جعفر صادق


24 آبان 1398. نويسنده: soodabeh

ولادت با سعادت رسول خاتم محمد مصطفی و امام جعفر صادق


ماه فروماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد 
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد 
وعده‌ی دیدار هر کسی به قیامت لیله‌ی اسری شب وصال محمد 
آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد 
عرصه‌ی گیتی مجال همت او نیست روز قیامت نگر مجال محمد 
وآنهمه پیرایه بسته جنت فردوس بو که قبولش کند بلال محمد 
همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد 
شمس و قمر در زمین حشر نتابند نور نتابد مگر جمال محمد 
شاید اگر آفتاب و ماه نتابند پیش دو ابروی چون هلال محمد 
چشم مرا تا به خواب دید جمالش خواب نمی‌گیرد از خیال محمد 
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد

ولادت با سعادت رسول خاتم محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) بر تمام شیعیان مبارک


بازگشت