صفحه اصلي > مطالب و مقالات / روانشناسی > شگفتی های خواب

شگفتی های خواب


6 اسفند 1397. نويسنده: maryam.pourmohammadi
شگفتی های خواب
شگفتی های خواب و رویا و قلمرو اسرار آمیز آن
هر کس معمولاً هشت ساعت یا یک سوم شبانه روز را در خواب به سر می برد و این قانون لایتغیر و انعطاف ناپذیر جهان حیوانات و نباتات نیز می باشد. خواب، اصلی است الهی که پاسخ بسیاری از معمّا ها و مسائل زندگی خود را در آن هنگام می یابیم.

بسیاری را عقیده بر این است که بدن در فعالیّت های روزانه دچار خستگی می شود و ناچار برای ترمیم قوا در شب به استراحت می پردازد ولی شگفت آن که در وقت خفتن هیچ عضوی از بدن به خواب فرو نمی رود!


ریه ها،قلب و سایر اندام های اصلی و مهم بدن هم چنان به فعالیّت خود ادامه می دهند.اگر غذایی خورده شده باشد دستگاه گوارش برای هضم آن وارد عمل می شود و مواد اضافی و سموم بدن از راه پوست دفع می گردند و ناخن ها و موی سر به رویش خود ادامه می دهد و...

ضمیر باطن هم که خواب و بیداری نمی شناسد همواره با چشم باز مراقب است و دمی از فعالیّت باز نمی ماند و تمام نیرو های حیاتی بدن را زیر کنترل دارد.فرآیند شفا دهنده جسم در هنگام خواب از سرعت بیشتری برخوردار می گردد زیرا در آن هنگام قدرت های مداخله گر ضمیر آگاه مزاحم کار او نمی شوند.

از همه مهم تر جواب های مناسب در وقت خواب به ذهن می آید.

چرا می خوابیم؟ 
دکتر جان «بیگ الو» (نویسنده کتاب اسرار خواب) عقیده دارد که اعصاب چشم ها و گوش ها و بینی و پرز های معده و همچنین سلول های مغز در شب به هنگام خواب فعال تر هستند و دلیل اصلی خواب را چنین عنوان می کند:
-ناحیه والای روح از طریق تجرید،به طبیعت برتر پیوند می خورد و در شکل بندی عقل و درایت ما سهیم می گردد.

خواب و مشکلات روزمره
وجدان آگاه هر کس در معرض غلیانات و جوش و خروش و مبارزات و برخورد های روزانه قرار دارد و الزاماً بایستی به طور موقت هم که شده خود را از آن جهان عینی و حسی بر کنار نگه دارد و با عقل و درایت ذاتی خود رابطه ای نزدیک تر بر قرار سازد و در آن مدّت رفع مشکلات و دشواری ها و حل مسائل غامض زندگی را از ضمیر باطن مطالبه نماید.

هر گوشه خلوت و دنج،به دور از سر و صدا و هیاهوی زندگی و گرفتاری های روزمره نوعی خواب تلقّی می شود. پس برای ایجاد آن حالت در خود بهتر است آرامش باطنی را در خویش به وجود آورید تا نه مثل خواب زدگان بلکه همچون کسانی که رفع مشکلات خود را در عالم خواب می جویند، ضمیر باطن را به یاری بخواهید.

منبع: کتاب قدرت فکر
نویسنده: دکتر ژوزف مورفی
ترجمه: هوشیار رزم آزما
فرستنده: فرشته حلاجی

بازگشت