متن ترانه ها: سيل اشک

متن ترانه ها: سيل اشک

2 آبان 1393 , بازدید ها: 189

نام قطعه: سيل اشک شاعر: حافظ آهنگساز و تنظيم: مجيد اخشابي آلبوم همراز [..]

متن ترانه ها: لوح سرنوشت

متن ترانه ها: لوح سرنوشت

7 دی 1392 , بازدید ها: 131

نام قطعه: لوح سرنوشت ترانه سرا: علي معلم آهنگساز و تنظيم: (ملودي هندي) مجيد [..]

متن ترانه ها: بال فرشته

متن ترانه ها: بال فرشته

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 85

نام قطعه: بال فرشته ترانه سرا: علي معلم آهنگساز: مجيد اخشابي تنظيم: عليرضا [..]

متن ترانه ها: دل ديوانه

متن ترانه ها: دل ديوانه

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 74

نام قطعه: دل ديوانه شاعر: رهي معيري آهنگساز: ملودي قديمي تنظيم: غلامرضا صادقي و [..]

متن ترانه ها: قاصدک

متن ترانه ها: قاصدک

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 106

نام قطعه: قاصدک ترانه سرا: مونا برزويي آهنگساز و تنظيم: عليرضا افکاري آلبوم [..]

متن ترانه ها: خانه بدوش

متن ترانه ها: خانه بدوش

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 71

نام قطعه: خانه بدوش ترانه سرا: علي معلم آهنگساز و تنظيم: مجيد اخشابي آلبوم [..]

متن ترانه ها: زائر فردا

متن ترانه ها: زائر فردا

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 87

نام قطعه: زائر فردا ترانه سرا: ايرج قنبري آهنگساز: ملودي عربي تنظيم: عليرضا [..]

متن ترانه ها: فصل پرواز

متن ترانه ها: فصل پرواز

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 65

نام قطعه: فصل پرواز ترانه سرا: مونا برزويي آهنگساز: مجيد اخشابي تنظيم: عليرضا [..]

متن ترانه ها: پريزاد

متن ترانه ها: پريزاد

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 70

نام قطعه: پريزاد ترانه سرا: مونا برزويي آهنگساز: مجيد اخشابي و غلامرضا صنعتگر [..]

متن ترانه ها: بنده نواز

متن ترانه ها: بنده نواز

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 74

نام قطعه: بنده نواز ترانه سرا: علي معلم آهنگساز و تنظيم: مجيد اخشابي آلبوم [..]

متن ترانه ها: شقايق

متن ترانه ها: شقايق

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 62

نام قطعه: شقايق ترانه سرا: علي معلم آهنگساز و تنظيم: غلامرضا صنعتگر آلبوم همراز [..]

متن ترانه ها: ستاره ها

متن ترانه ها: ستاره ها

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 79

نام قطعه: ستاره ها ترانه سرا: علي معلم آهنگساز و تنظيم: (ملودي شرقي) مجيد [..]

متن ترانه ها: تيتر روزنامه

متن ترانه ها: تيتر روزنامه

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 4 977

نام قطعه: تيتر روزنامه ترانه سرا: علي معلم آهنگساز و تنظيم: مجيد اخشابي آلبوم [..]

متن ترانه ها: مرز ترديد

متن ترانه ها: مرز ترديد

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 69

نام قطعه: مرز ترديد ترانه سرا: محمدرضا حبيبي آهنگساز و تنظيم: غلامرضا صنعتگر [..]

متن ترانه ها: مهتاب

متن ترانه ها: مهتاب

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 56

نام قطعه: مهتاب ترانه سرا: علي معلم آهنگساز و تنظيم: مجيد اخشابي آلبوم همراز [..]

متن ترانه​ها: ماه دراومد

متن ترانه​ها: ماه دراومد

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 72

نام قطعه: ماه دراومد ترانه سرا: بامداد جويباري آهنگساز: غلامرضا صنعتگر تنظيم: [..]

متن ترانه ها: خانه سودا

متن ترانه ها: خانه سودا

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 51

نام قطعه: خانه سودا شعر: مولانا آهنگساز و تنظيم: مجيد اخشابي آلبوم گمگشته [..]