متن ترانه ها: سيماي ميهن

متن ترانه ها: سيماي ميهن

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 115

نام قطعه: سيماي ميهن ترانهس را: اسحاق انور آهنگساز: مجيد اخشابي تنظيم: مجيد [..]

متن ترانه ها: سمت باران

متن ترانه ها: سمت باران

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 156

نام قطعه: سمت باران ترانه سرا: سلمان هراتي آهنگساز: مجيد اخشابي [..]

متن ترانه ها: روزهاي زيبا

متن ترانه ها: روزهاي زيبا

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 61

نام قطعه: روزهاي زيبا ترانه سرا: رومينا تجلي آهنگساز: مجيد اخشابي تنظيم: محمد [..]

متن ترانه ها: پدر

متن ترانه ها: پدر

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 57

نام قطعه: پدر ترانه سرا: عبدالجبار کاکايي آهنگساز: مجيد اخشابي [..]

متن ترانه همسفر پرستو

متن ترانه همسفر پرستو

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 83

نام قطعه: همسفر پرستو ترانه سرا: عبدالجبار کاکايي آهنگساز: مجيد اخشابي [..]

متن ترانه ها: معجزه بهار

متن ترانه ها: معجزه بهار

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 5 053

نام قطعه: معجزه بهار ترانه سرا: رضا زمانه آهنگساز: مجيد اخشابي تنظيم: پدرام [..]

متن ترانه ها: ماه محبوب

متن ترانه ها: ماه محبوب

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 112

نام قطعه: ماه محبوب ترانه سرا: مونا برزويي آهنگساز: مجيد اخشابي [..]

متن ترانه ها: ماه دلارا

متن ترانه ها: ماه دلارا

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 121

نام قطعه: ماه دلارا ترانه سرا: اسحاق انور آهنگساز و تنظيم: مجيد اخشابي [..]

متن ترانه ها: ماه من

متن ترانه ها: ماه من

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 163

نام قطعه: ماه من ترانه سرا: اهورا ایمان آهنگساز: مجيد اخشابي [..]

متن ترانه ها: اي ايران

متن ترانه ها: اي ايران

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 71

نام قطعه: اي ايران ترانه سرا: عبدالجبار کاکايي آهنگساز و تنظيم کننده: مجيد [..]