حضرت باران 119

حضرت باران 119

31 تیر 1390 , بازدید ها: 512

همچون باران که غبار از دل آینه پاک می کند بگذار باران کلام یاران، زنگار [..]

حضرت باران 118

حضرت باران 118

23 تیر 1390 , بازدید ها: 476

چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. پس چه آبی زلالتر از کلام یاران که همچون [..]

حضرت باران 117

حضرت باران 117

16 تیر 1390 , بازدید ها: 594

اهل دلی می گوید: " هنگامیکه به سفر می روید و باران می گیرد هم میشود از باران [..]

حضرت باران 116

حضرت باران 116

10 تیر 1390 , بازدید ها: 428

مرور دستنوشتۀ مردی از جنس باران برای خواندن کلام حضرت باران خالی از لطف و لطافت [..]

حضرت باران 115

حضرت باران 115

2 تیر 1390 , بازدید ها: 591

در این روزها که تابستان، تاب می ستاند از جسم و جان دل آدمی پر می کشد برای خنکای [..]

حضرت باران 114

حضرت باران 114

28 خرداد 1390 , بازدید ها: 656

به کلام باران گوش جان بسپار تا به بهشت برین شوی رهسپار حضرت باران 114 در ادامه [..]

حضرت باران 113

حضرت باران 113

19 خرداد 1390 , بازدید ها: 891

آنگاه که چشم آسمان اشکهای تیره را گریه می کند، زمین در دریای سیاه شب غوطه می [..]

حضرت باران 112

حضرت باران 112

12 خرداد 1390 , بازدید ها: 550

آن شنیدستی که گفته اند: برای ترک زمین یه جور کمین کن؟ زمین را که ترک گفتی به [..]

حضرت باران 111

حضرت باران 111

5 خرداد 1390 , بازدید ها: 522

من سکوتم ... تو صدایم کن میان لحظه های ناامیدی ... هم پناهم باش، هم دعایم کن [..]

حضرت باران 110

حضرت باران 110

29 اردیبهشت 1390 , بازدید ها: 594

باران بهاری مهربانست ... نم نم می بارد و آهسته هوایت را عوض می کند رعد و برق [..]

حضرت باران 109

حضرت باران 109

22 اردیبهشت 1390 , بازدید ها: 515

از سیاهی چرا هراسیدن؟ شب پر از قطعه های الماس است. از دو راهی چرا هراسیدن؟ در [..]

حضرت باران 108

حضرت باران 108

15 اردیبهشت 1390 , بازدید ها: 695

روی گونه هایت، روی برگهای یاس، روی بام خانه، روی تن خاک ، چکه چکه می آید. یک [..]

حضرت باران 107

حضرت باران 107

9 اردیبهشت 1390 , بازدید ها: 903

حضرت باران فرمودند که پاکیزگی نشانۀ ایمان است، پس با قطرات پاکیزۀ کلامش روحت [..]

حضرت باران 106

حضرت باران 106

1 اردیبهشت 1390 , بازدید ها: 1 819

کلام حضرت باران زمزمه می شود در گوش جانی که آماده ی شنیدن است پس بهوش و کلام [..]

حضرت باران 105

حضرت باران 105

25 فروردین 1390 , بازدید ها: 613

زندگی فرصتی است برای تمرین انسانیت اما برای تمرین باید سرمشق داشت. چه سرمشقی [..]

حضرت باران 104

حضرت باران 104

19 فروردین 1390 , بازدید ها: 533

در نیمه راه زندگی گاه گوهرانی می یابی از جنس کلام که باید آویزه گوش و هوش جانت [..]

حضرت باران 103

حضرت باران 103

11 فروردین 1390 , بازدید ها: 402

کلام حضرت باران شراب عشق است عشق به عالم نیکی ها که جزء به صدق و پاکی دل نتوان [..]

حضرت باران 102

حضرت باران 102

6 فروردین 1390 , بازدید ها: 1 064

وقتی حضرت باران بر زمین نازل شد، وقتی نور کلامش فانوس شبهای تیره و تار خاکیان [..]

حضرت باران 101

حضرت باران 101

26 اسفند 1389 , بازدید ها: 507

دنیا یک روزنامه است با تیتری بهاری که یک شب تو ایستگاه اونو جا میذاری پس کلام [..]

حضرت باران 100

حضرت باران 100

19 اسفند 1389 , بازدید ها: 591

اگر امروز دستت به آسمون رسید و روی پیشونی خورشید یادگاریها نوشتی پس خوش به حال [..]