حضرت باران 79

حضرت باران 79

22 مهر 1389 , بازدید ها: 481

سلام بر تو که گام هاى مهتابى‌ات روشنی بخش این شب ِ جهلست تویی که مثل باران [..]

حضرت باران 78

حضرت باران 78

15 مهر 1389 , بازدید ها: 481

وی پاییز ... بوی همین خاک باران خورده ست برگهای زرد ، هوای کمی سرد ...باران از [..]

حضرت باران 77

حضرت باران 77

8 مهر 1389 , بازدید ها: 511

بوی پاییز ... بوی همین خاک باران خورده ست برگهای زرد ، هوای کمی سرد ...باران از [..]

حضرت باران 76

حضرت باران 76

1 مهر 1389 , بازدید ها: 355

رسم عشق ورزی ارادت است اینکه او بگوید و تو سراپا گوش باشی [..]

حضرت باران 75

حضرت باران 75

25 شهریور 1389 , بازدید ها: 390

با کلامی به وسعت آسمان و با مفاهیمی به طراوات بهاران می شود پل زد تا حضرت باران [..]

حضرت باران 74

حضرت باران 74

18 شهریور 1389 , بازدید ها: 377

کلام بزرگان رهگشای دین و دنیاست و چراغ هدایت و کشتی نجات و حضرت باران...کلام [..]

حضرت باران 73

حضرت باران 73

11 شهریور 1389 , بازدید ها: 407

ما انسانهای ثروتمندی هستیم چون گنجینه هایی به وسعت آسمانی بیکران ِ بیکران بی [..]

حضرت باران 72

حضرت باران 72

4 شهریور 1389 , بازدید ها: 488

بیایید با چنگ زدن به ریسمانی از سخنان بزرگان تا افلاک بالا برویم با سخنان یاران [..]

حضرت باران 71

حضرت باران 71

28 مرداد 1389 , بازدید ها: 322

با کلامی به وسعت آسمان و با مفاهیمی به طراوات بهاران می شود پل زد تا حضرت باران [..]

حضرت باران 70

حضرت باران 70

21 مرداد 1389 , بازدید ها: 493

قطره قطره باران سایه سایه خورشید شاید این آسان نیست بود و فهمید و شنید [..]

حضرت باران 69

حضرت باران 69

14 مرداد 1389 , بازدید ها: 559

حیف است اگر زیر بارانی از معرفت و دانش باشیم و "تر" نشویم خوب تر به تر دانا تر [..]

حضرت باران 68

حضرت باران 68

8 مرداد 1389 , بازدید ها: 331

از کلام یاران راهیست تا آسمان معرفت تا بوی بهشت تا حضرت باران [..]

حضرت باران 67

حضرت باران 67

31 تیر 1389 , بازدید ها: 505

این مجال موهبتیست برای تر شدن زیر آسمان دوست با کلام یاران ... با حضرت باران [..]

حضرت باران 66

حضرت باران 66

26 تیر 1389 , بازدید ها: 331

رسم عشق ورزی ارادت است اینکه او بگوید و تو سراپا گوش باشی [..]

حضرت باران 65

حضرت باران 65

17 تیر 1389 , بازدید ها: 452

تو خواب سرسبز بیشه و بهار همیشه خواهی بود اگر تنِ جان را به رحمت حضرت باران [..]

حضرت باران 64

حضرت باران 64

10 تیر 1389 , بازدید ها: 447

رسم عشق ورزی ارادت است اینکه او بگوید و تو سراپا گوش باشی [..]

حضرت باران 63

حضرت باران 63

3 تیر 1389 , بازدید ها: 509

این مجال موهبتیست برای تر شدن زیر آسمان دوست با کلام یاران ... با حضرت باران [..]

حضرت باران 62

حضرت باران 62

27 خرداد 1389 , بازدید ها: 322

نقطه چین تا خدا تا عشق تا معرفت از...کلام یاران [..]

حضرت باران 61

حضرت باران 61

20 خرداد 1389 , بازدید ها: 368

حضرت باران کلام نور است و هدیۀ یاران [..]

حضرت باران 60

حضرت باران 60

13 خرداد 1389 , بازدید ها: 497

مجال همه ی آنچه باید بدانیم را امتحان کردن نیست...گاهی ممکن است از امتحان [..]