حضرت باران 59

حضرت باران 59

6 خرداد 1389 , بازدید ها: 545

حیف است اگر زیر بارانی از معرفت و دانش باشیم و "تر" نشویم خوب تر به تر دانا تر [..]

حضرت باران 58

حضرت باران 58

30 اردیبهشت 1389 , بازدید ها: 367

خالی از لطف نیست این لحظه ها که زمین با نوازش باران بهاری احساس خوشبختی می کند، [..]

حضرت باران 57

حضرت باران 57

23 اردیبهشت 1389 , بازدید ها: 384

باران هنوز صداقت گل را نشانه می رود...آری وسیع شو ... به وسعت عاشقی [..]

حضرت باران 56

حضرت باران 56

16 اردیبهشت 1389 , بازدید ها: 603

آسمان با ماه ستارگان مزین شده است و زمین با گیاهان...طاووس با پرهای زیبا و گل [..]

حضرت باران 55

حضرت باران 55

9 اردیبهشت 1389 , بازدید ها: 394

باران هنوز صداقت گل را نشانه می رود...آری وسیع شو ... به وسعت عاشقی [..]

حضرت باران 54

حضرت باران 54

2 اردیبهشت 1389 , بازدید ها: 743

یک قدم مانده به دوست ... اگر این فرصت زیبا شدن و تازگی را از دست ندهیم [..]

حضرت باران 53

حضرت باران 53

27 فروردین 1389 , بازدید ها: 850

یک قدم مانده به دوست ... اگر این فرصت زیبا شدن و تازگی را از دست ندهیم [..]

حضرت باران 52

حضرت باران 52

19 فروردین 1389 , بازدید ها: 1 438

باران که می بارد ... ابرهای فراموشی چشمان آسمان دل را ترک می کنند ... و نور می [..]

حضرت باران 51

حضرت باران 51

12 فروردین 1389 , بازدید ها: 1 446

باران که می بارد ... ابرهای فراموشی چشمان آسمان دل را ترک می کنند ... و نور می [..]

حضرت باران 50

حضرت باران 50

5 فروردین 1389 , بازدید ها: 371

بشتابید یاران تا با کلامی از جنس باران مشتاق تر شویم عاشق تر عاقل تر [..]

حضرت باران 49

حضرت باران 49

27 اسفند 1388 , بازدید ها: 630

این مجال موهبتیست برای تر شدن زیر آسمان دوست با کلام یاران ... با حضرت باران [..]

حضرت باران 48

حضرت باران 48

20 اسفند 1388 , بازدید ها: 575

حیف است اگر زیر بارانی از معرفت و دانش باشیم و "تر" نشویم خوب تر به تر دانا تر [..]

حضرت باران 47

حضرت باران 47

13 اسفند 1388 , بازدید ها: 742

سقطه ندارد احمد امجد سایه ندارد طبیب و طاهر اول اول...آخر آخر . . حضرت باران را [..]

حضرت باران 46

حضرت باران 46

6 اسفند 1388 , بازدید ها: 348

از کلام یاران تا حضرت باران راهیست تا بهشت تا رستگاری [..]

حضرت باران 45

حضرت باران 45

29 بهمن 1388 , بازدید ها: 652

باز کلام یاران مثل باران با ترانۀ زیبای زندگی بر بام دلهامان می بارد تا زنگار [..]

حضرت باران 44

حضرت باران 44

15 بهمن 1388 , بازدید ها: 1 321

از کلام یاران تا حضرت باران [..]

حضرت باران 43

حضرت باران 43

8 بهمن 1388 , بازدید ها: 1 022

قطره قطره باران سایه سایه خورشید شاید این آسان نیست بود و فهمید و شنید [..]

حضرت باران 42

حضرت باران 42

1 بهمن 1388 , بازدید ها: 543

حیف است اگر زیر بارانی از معرفت و دانش باشیم و "تر" نشویم خوب تر به تر دانا تر [..]

حضرت باران 41

حضرت باران 41

24 دی 1388 , بازدید ها: 568

حیف است اگر زیر بارانی از معرفت و دانش باشیم و "تر" نشویم خوب تر به تر دانا تر [..]

حضرت باران 40

حضرت باران 40

17 دی 1388 , بازدید ها: 678

قطره قطره می نوشیم دریای از معرفت را با کلام یاران با "حضرت باران" [..]