حضـــــرت باران 199

حضـــــرت باران 199

18 اسفند 1391 , بازدید ها: 174

کاش از دوستان و نزدیکانت باشم و بمانم... کاش در راه رسیدن به تو هیچ حبی در دلم [..]

حضـــــرت باران 198

حضـــــرت باران 198

10 اسفند 1391 , بازدید ها: 194

کاش از دوستان و نزدیکانت باشم و بمانم... کاش در راه رسیدن به تو هیچ حبی در دلم [..]

حضـــــرت باران 197

حضـــــرت باران 197

26 بهمن 1391 , بازدید ها: 1 131

خدایا، لحظه ای به خود رهایمان مکن که جز تو هیچ چیز مانا نیست قطرات باران رحمتت [..]

حضـــــرت باران 196

حضـــــرت باران 196

19 بهمن 1391 , بازدید ها: 169

ببار بر خشکسار جانم حضرت باران حضرت باران 196 را در ادامه مطلب بخوانید [..]

حضرت باران 195

حضرت باران 195

13 بهمن 1391 , بازدید ها: 1 220

ببار بر خشکسار جانم حضرت باران حضرت باران 195 را در ادامه مطلب بخوانید [..]

حضرت باران 194

حضرت باران 194

5 بهمن 1391 , بازدید ها: 197

از مکه فروغ ایزدی پیدا شد سر چشمه فیض سرمدی پیدا شد در هفدهم ربیع از دخت وهب نو [..]

حضرت باران 193

حضرت باران 193

22 دی 1391 , بازدید ها: 780

باران رسیده بود به ما پشت پنجره از انتهای خلوت دنیا، تو آمدی... نامحرمی نبود . [..]

حضرت باران 192

حضرت باران 192

15 دی 1391 , بازدید ها: 1 056

روح هستی در میان بستر است لحظه های اخر پیغمبر است حضرت باران 192 را در ادامه [..]

حضرت باران 191

حضرت باران 191

30 آذر 1391 , بازدید ها: 164

پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر چون شیشه عطری که درش گم شده باشد حضرت باران 191 [..]

حضرت باران 190

حضرت باران 190

23 آذر 1391 , بازدید ها: 926

در آغاز زمستان هرگز زمستانی مباد بهار آرزوهایت [..]

حضرت باران 189

حضرت باران 189

16 آذر 1391 , بازدید ها: 746

آیه آیه همه جا عطر جنان می آید وقتی از حُسن تو صحبت به میان می آید جبرئیلی که [..]

حضـــــــــرت باران 188

حضـــــــــرت باران 188

10 آذر 1391 , بازدید ها: 505

در آغاز زمستان هرگز زمستانی مباد بهار آرزوهایت حضرت باران 188 را در ادامه مطلب [..]

حضـــــــــرت باران 187

حضـــــــــرت باران 187

3 آذر 1391 , بازدید ها: 426

گودال قتلگاه پر از بوي سيب بود تنها تر از مسيح كسي بر صليب بود حضرت باران 187 [..]

حضـــــــــرت باران 186

حضـــــــــرت باران 186

25 آبان 1391 , بازدید ها: 625

گودال قتلگاه پر از بوي سيب بود تنها تر از مسيح كسي بر صليب بود حضرت باران 186 [..]

حضرت باران 185

حضرت باران 185

18 آبان 1391 , بازدید ها: 633

دلا امشب به مي بايد وضو کرد و هر ناممکني را آرزو کرد [..]

حضرت باران 184

حضرت باران 184

11 آبان 1391 , بازدید ها: 630

دلا امشب به مي بايد وضو کرد و هر ناممکني را آرزو کرد [..]

حضرت باران 183

حضرت باران 183

5 آبان 1391 , بازدید ها: 546

باران رسیده بود به ما پشت پنجره از انتهای خلوت دنیا، تو آمدی... نامحرمی نبود . [..]

حضرت باران 182

حضرت باران 182

27 مهر 1391 , بازدید ها: 840

پاییز دلها باران رحمت الهی را می طلبد کاش ببارد بر ما [..]

حضرت باران 181

حضرت باران 181

20 مهر 1391 , بازدید ها: 594

میر من خوش میروی کاندر سر و پا میرمت **************************************** [..]

حضرت باران 180

حضرت باران 180

13 مهر 1391 , بازدید ها: 492

مهر حضرت باران همراه همیشه تان **************************************** حضرت [..]