حضرت باران 139

حضرت باران 139

18 آذر 1390 , بازدید ها: 412

باران میبارد، باران ِ سخن ِ یار زیر این بارش بگیر قلبت را تا شسته شود از غبار [..]

حضرت باران 138

حضرت باران 138

10 آذر 1390 , بازدید ها: 395

با دلی آکنده از غمی شش گوشه گوش جان میسپاریم به کلامی که همرنگ قطره های اشک و [..]

حضرت باران 137

حضرت باران 137

3 آذر 1390 , بازدید ها: 403

سخن حضرت باران، حکایت بایدها و نبایدها نیکی ها و پلیدی های زندگانی است. پس [..]

حضرت باران 136

حضرت باران 136

26 آبان 1390 , بازدید ها: 436

به رسم عهد عتیق، دعوت هستید به نوشیدن رحیق لیک، باده نه شراب سرخ فام، که دُر و [..]

حضرت باران 135

حضرت باران 135

19 آبان 1390 , بازدید ها: 1 441

حضرت باران... باران... باران... وای باران باران شیشه پنجره را باران شست کاش [..]

حضرت باران 134

حضرت باران 134

12 آبان 1390 , بازدید ها: 512

همنوا با بارانهای پاییزی، بخوان کلام حضرت باران را که هم جسم و هم جانت، پاک و [..]

حضرت باران 133

حضرت باران 133

5 آبان 1390 , بازدید ها: 403

کلام حضرت باران همچون کشتی نجات، مسافرانش را از میان دریای طوفانی دنیا به ساحل [..]

حضرت باران 132

حضرت باران 132

29 مهر 1390 , بازدید ها: 443

نوشته نیک و زشت ما، به لوح سرنوشت ما پس با کلام مطهر حضرت باران، زشتیها را بشوی [..]

حضرت باران 131

حضرت باران 131

21 مهر 1390 , بازدید ها: 456

وقتی آبگینه ی صیقلی اما استوار کلام حضرت باران سپر عناصر روح و وجودت میشود [..]

حضرت باران 130

حضرت باران 130

14 مهر 1390 , بازدید ها: 589

اگر میخواهی قطره قطرۀ وجودت بارانی شود کلام حضرت باران را درون قلبت بگذار ... [..]

حضرت باران 129

حضرت باران 129

8 مهر 1390 , بازدید ها: 381

ماه دلداران ... حضرت باران ما را به کلامی منور فرما ادامه مطلب [..]

حضرت باران 128

حضرت باران 128

31 شهریور 1390 , بازدید ها: 409

روی شنهای کنار ساحل، بنویس حضرت باران با انگشت اشاره آنگاه بنگر که امواج چگونه [..]

حضرت باران 127

حضرت باران 127

24 شهریور 1390 , بازدید ها: 399

ابرها که در آسمان پدیدار میشوند کوچه ها معطر به عطر باران میشوند ابر پنجشنبه که [..]

حضرت باران 126

حضرت باران 126

17 شهریور 1390 , بازدید ها: 375

آسمان ابری دلت را هوایی باران می کند و تلنگرهای مهربانانه ی پنج شنبه ای می برد [..]

حضرت باران 125

حضرت باران 125

11 شهریور 1390 , بازدید ها: 498

به سوی عشق ... به سمت نور گامهایت را تا خدا بشمار ادامه مطلب [..]

حضرت باران 124

حضرت باران 124

3 شهریور 1390 , بازدید ها: 557

بجای آنکه به غفلت از این شاخه به آن شاخه بپری فانوس کلام یاران را آویزۀ دیوار [..]

حضرت باران 123

حضرت باران 123

27 مرداد 1390 , بازدید ها: 564

چکیدن یک قطره باران از کلام یاران بر وجود بنی آدمی که مستغرق دنیاست امواجی از [..]

حضرت باران 122

حضرت باران 122

20 مرداد 1390 , بازدید ها: 599

کلام یاران را که هوش می دهی پاک میشوی به پاکی چشمه روشن میشوی به روشنی صبح [..]

حضرت باران 121

حضرت باران 121

13 مرداد 1390 , بازدید ها: 354

زیر سقف آسمان نقره کوب، کنار خوان رحمت خدا، سفره ای از ترمه بگشا در میانه شهد [..]

حضرت باران 120

حضرت باران 120

6 مرداد 1390 , بازدید ها: 1 108

چه رسم خوبی است هدیه دان و هدیه گرفتن! همچون بهار که بنفشه به زمین هدیه می دهد [..]