شاخه نبات 168

شاخه نبات 168

15 تیر 1391 , بازدید ها: 478

خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد خبرت هست که دی گم شد و تابستان شد آنچه بینی تو [..]

شاخه نبات 167

شاخه نبات 167

8 تیر 1391 , بازدید ها: 451

باغ بهشتست غزلهای خواجه ی شیراز نسیم خنکش از ورای گرمی این تاب ستان روح بخشست [..]

شاخه نبات 166

شاخه نبات 166

1 تیر 1391 , بازدید ها: 575

بهار زیبا را با شاخه ای از شکوفه های گیلاس بدرقه کردیم و اکنون حال و روزگارمان [..]

شاخه نبات 165

شاخه نبات 165

25 خرداد 1391 , بازدید ها: 744

بـــــــهار زیبا دامن سبزش را به سرانگشتانش گرفته و نرم نرمک می رود آنسوی دشت [..]

شاخه نبات 164

شاخه نبات 164

18 خرداد 1391 , بازدید ها: 1 018

بعضی روزها جزو عمر آدمی بحساب نمی آیند و بعضی روزها برایت یک عمر حساب می شوند [..]

شاخه نبات 163

شاخه نبات 163

11 خرداد 1391 , بازدید ها: 942

ای دیار آرزو... کوی یارم... کوی یارم... تا قیمت سر از این کوی بر ندارم... [..]

شاخه نبات 162

شاخه نبات 162

4 خرداد 1391 , بازدید ها: 540

شاخه نبات این هفته مان سوار بر بال نسیمی ست از کوی یار از مدینه النبی و آغشته [..]

شاخه نبات 161

شاخه نبات 161

28 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 617

با هم آمدیم تا این لحظه ی خنک بهشتی تا این شاخه نبات اردی بهشتی کام دلتان به [..]

شاخه نبات 160

شاخه نبات 160

21 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 653

یا رب از ابر هدایت برسان بارانی... لحظه های عمرمان در گذر زمان گاهی سوار گردباد [..]

شاخه نبات 159

شاخه نبات 159

14 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 2 415

بهـــــــار باشد... باران باشد... غروب پنجشنبه باشد تو عاشق باشی حافظ و کلام [..]

شاخه نبات 158

شاخه نبات 158

7 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 2 617

اردی بهشـــــــــت بهشتی و یک دنیا عاشقانه تقدیم لحظات شیرین شاخه نباتی تان باد [..]

شاخه نبات 157

شاخه نبات 157

31 فروردین 1391 , بازدید ها: 1 359

در لحظاتی که فروردین زیبا می رود تا امانت دنیا را به شانه های اردیبهشت بهشتی [..]

شاخه نبات 156

شاخه نبات 156

25 فروردین 1391 , بازدید ها: 661

لمــــــــس بهار خنکای نسیم... سبزی برگ و شکوفه های رنگی همه سهــــــــــم لحظه [..]

شاخه نبات 155

شاخه نبات 155

17 فروردین 1391 , بازدید ها: 718

ای نگــــــــــار چون بهـــــــــار بگذر به گلشن گـــــــــل بیار و گـــــــــل [..]

شاخه نبات 154

شاخه نبات 154

11 فروردین 1391 , بازدید ها: 513

حکایت لب شیرین کلام فرهادست و حکایت این حلقه ی انس حافظانه ی ما مهربانی صاحب [..]

شاخه نبات 153

شاخه نبات 153

3 فروردین 1391 , بازدید ها: 465

فاصـــــــــله ها معنا ندارند وقتی دوستـــــــــی پیوند دهنده ی انسانهاست شاخه [..]

شاخه نبات 152

شاخه نبات 152

26 اسفند 1390 , بازدید ها: 563

قدمهای آخر امسال هم مثل هر سال پرشتابند و پر جنب و جوش زمین و زمان از آمدنت به [..]

شاخه نبات 151

شاخه نبات 151

18 اسفند 1390 , بازدید ها: 481

حال نیک و فال نیک آسمانی که بیکرانست آبی دریا را به قطره ها می بخشد بخشندگی رسم [..]

شاخه نبات 150

شاخه نبات 150

11 اسفند 1390 , بازدید ها: 434

مژده همـــــــان بشارتیست که بلبل در گوش گل نجوا می کند عــــــــــاشق و آرام [..]

شاخه نبات 149

شاخه نبات 149

4 اسفند 1390 , بازدید ها: 427

کمـــــــــــــال سر محبت بین نه نقص گناه که هــــــــرکه بی هنر افتد نظر به [..]