شاخه نبات 128

شاخه نبات 128

1 مهر 1390 , بازدید ها: 397

گوش کن! گویی کسی میخواند تو را به خوانش یک شاخه ی شیرین غزل پس زیر نور ماه، نیت [..]

شاخه نبات 127

شاخه نبات 127

24 شهریور 1390 , بازدید ها: 408

از شمال همیشه سبز تا خلیج همیشه فارس از غرب همواره غیور تا آنجا که مشهد الرضاس [..]

شاخه نبات 126

شاخه نبات 126

17 شهریور 1390 , بازدید ها: 441

بنام سروهایی که سرودند زمزمه ی زلال چشمه ساران را تفألی به جنابش و نیتی که [..]

شاخه نبات 125

شاخه نبات 125

11 شهریور 1390 , بازدید ها: 549

مهم نیست که از کدامین قوم و قبیله یا کدامین شهر و دیاری فقط کافیست به پنجشنبه [..]

شاخه نبات 124

شاخه نبات 124

3 شهریور 1390 , بازدید ها: 1 009

پنجشنبه ها وقتی آسمان پیراهن سیاهش را به تن میکند و ستاره را دکمۀ پیراهن عطری [..]

شاخه نبات 123

شاخه نبات 123

27 مرداد 1390 , بازدید ها: 428

از شمال شهر هفته، که به جنوب آن می آیی به محلۀ باصفای پنجشنبه میرسی. از اهالی [..]

شاخه نبات 122

شاخه نبات 122

20 مرداد 1390 , بازدید ها: 636

امشب به پاس همرازی های خواجه ی شیراز این بیت را تقدیمش کن ای گل ناز: خوشا شیراز [..]

شاخه نبات 121

شاخه نبات 121

13 مرداد 1390 , بازدید ها: 443

می گویند: اگر میخواهی خدا با تو صحبت کند قرآن بخوان اگر میخواهی تو با خدا صحبت [..]

شاخه نبات 120

شاخه نبات 120

6 مرداد 1390 , بازدید ها: 713

در آئین هدیه دادن و هدیه گرفتن، لحظه شماریهایت برای طلوع پنجشنبه و پروانه های [..]

شاخه نبات 119

شاخه نبات 119

31 تیر 1390 , بازدید ها: 656

باز کن پنجره را رو به ستارگان رو به ماه دل آرای آسمان تا همراه با رایحۀ دل [..]

شاخه نبات 118

شاخه نبات 118

23 تیر 1390 , بازدید ها: 946

شاید هر بار که به خوشه چینی شاخه نبات می آیی خاطراتی گمگشته را پیدا کنی خیلی [..]

شاخه نبات 117

شاخه نبات 117

16 تیر 1390 , بازدید ها: 415

دودلی ... دوراهی ... تفال تقدیر تو و منست و حافظ است که می گویدت: با ... من ... [..]

شاخه نبات 116

شاخه نبات 116

10 تیر 1390 , بازدید ها: 384

شاید از نور چنین شبی بود که شیخ اجل گفت: سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد [..]

شاخه نبات 115

شاخه نبات 115

2 تیر 1390 , بازدید ها: 847

هزار و یک سال است که به بهانۀ قصه، تو با حافظ مانده ای و حافظ با تو تو برای [..]

شاخه نبات 114

شاخه نبات 114

28 خرداد 1390 , بازدید ها: 452

در محفل حافظانۀ امشب شاخه نباتی از غزل بخوان تا اهل آسمان را از قیل و قال به [..]

شاخه نبات 113

شاخه نبات 113

19 خرداد 1390 , بازدید ها: 784

وقتی مرغ دل در هوای دلشوره پرپر می زند، وقتی با تو می آید و با تو باز نمی گردد، [..]

شاخه نبات 112

شاخه نبات 112

12 خرداد 1390 , بازدید ها: 489

تقویم روزگاران را ورق بزن، چندی ست که از رفتن بانوی اردیبهشت می گذرد. هنگامۀ [..]

شاخه نبات 111

شاخه نبات 111

5 خرداد 1390 , بازدید ها: 583

ای ساحل آرامشم ... سوی تو پر می کشم از دوری ات در آتشم ... در آتشم ... یارا [..]

شاخه نبات 110

شاخه نبات 110

29 اردیبهشت 1390 , بازدید ها: 654

غزل ها شهد و شراب می شوند در کام جانمان و نباتها شاخه شاخه بلور می شوند در لحظه [..]

شاخه نبات 109

شاخه نبات 109

22 اردیبهشت 1390 , بازدید ها: 618

دل آدمی موجودی است لطیف که گاهی صید صیادان می شود. صیادانی چون : لبخندی زیبا ، [..]