شاخه نبات 8

شاخه نبات 8

7 خرداد 1388 , بازدید ها: 631

اگر به بادۀ مشکین دلم کشد شاید که بوی خیر ز زهد و ریا نمی آید... [..]

شاخه نبات 7

شاخه نبات 7

31 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 550

کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود... [..]

شاخه نبات 6

شاخه نبات 6

24 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 503

دوش از جانب آصف پیک بشارت آمد... [..]

شاخه نبات 5

شاخه نبات 5

17 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 511

شراب و عیش نهان چیست ؟ کار بی بنیاد... [..]

شاخه نبات 4

شاخه نبات 4

10 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 558

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد! [..]

شاخه نبات 3

شاخه نبات 3

3 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 542

حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست [..]

شاخه نبات 2

شاخه نبات 2

28 فروردین 1388 , بازدید ها: 575

و اما دومین شاخه نبات حافظانه [..]

شاخه نبات 1

شاخه نبات 1

19 فروردین 1388 , بازدید ها: 922

بیایید هر هفته پنجشنبه شبها، دلهایمان را به یکدیگر گره بزنیم، چشمانمان را [..]