صفحه اصلي > مجید اخشابی / شاخه نبات > شاخه نبات 342 با خوانش مجید اخشابی

شاخه نبات 342 با خوانش مجید اخشابی


31 خرداد 1397. نويسنده: fereshteh akhavan


شاخه نبات 31 خرداد 1397
غزلی از سعدی با خوانش مجید اخشابی
به انضمام قطعه «خلاصم کن»

دانلـــــــــــود شاخه نبات 31 خرداد 1397


بنده‌ام گر به لطف می‌خوانی
حاکمی گر به قهر می‌رانی
کس نشاید که بر تو بگزینند
که تو صورت به کس نمی‌مانی
ندهیمت به هر که در عالم
ور تو ما را به هیچ نستانی
گفتم این درد عشق پنهان را
به تو گویم که هم تو درمانی
بازگفتم چه حاجت است به قول
که تو خود در دلی و می‌دانی
نفس را عقل تربیت می‌کرد
کز طبیعت عنان بگردانی
عشق دانی چه گفت تقوا را
پنجه با ما مکن که نتوانی
چه خبر دارد از حقیقت عشق
پای بند هوای نفسانی
خودپرستان نظر به شخص کنند
پاک بینان به صنع ربانی
شب قدری بود که دست دهد
عارفان را سماع روحانی
رقص وقتی مسلمت باشد
کآستین بر دو عالم افشانی
قصه عشق را نهایت نیست
صبر پیدا و درد پنهانی
سعدیا دیگر این حدیث مگوی
تا نگویند قصه می‌خوانی

بازگشت