صفحه اصلي > مجید اخشابی / شاخه نبات > شاخه نبات 346 با خوانش دکتر مجید اخشابی

شاخه نبات 346 با خوانش دکتر مجید اخشابی


3 آبان 1397. نويسنده: fereshteh akhavan


شاخه نبات 3 آبان 1397
غزلی از حافظ با خوانش دکتر مجید اخشابی
به انضمام قطعه «انتخاب من»دانلود شاخه نبات 3 آبان 1397

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد
نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد
من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد
روا مدار خدایا که در حریم وصال
رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد
همای گو مفکن سایه شرف هرگز
در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد
بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل
توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد
هوای کوی تو از سر نمی‌رود آری
غریب را دل سرگشته با وطن باشد
به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ
چو غنچه پیش تواش مهر بر دهن باشد

بازگشت