موسیقی و کلام

موسیقی و کلام

1 مهر 1392 , بازدید ها: 975

در طول تاریخ، آواز خواندن از معمولترین روشهای اجرای موسیقی توسط انسان بوده است. [..]