قـدم زدن در کوچـه باغ​های بی قـراری پاییـز


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


پاییز با دیگر فصل ها تفاوت دارد. یعنی خودش را متمایز می کند. غرور و دلفریبی اش خوب دلبری می کند. پاییز به خش خش برگ ها و صدای باران نیست که عاشقانه می آید و می رود، به حس غریبی است که تو را برمی دارد، به خیابان می برد و وقتی به خودت می آیی که ساعت ها قدم زده ای زیر نیلگون، که نه، خاکستری آسمان پاییزی.


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


اصلا توی خاطرات هر کسی که سرک بکشی ردپای پاییز را می بینی، حادثه ای هست که از فصل پاییز شروع شده باشد، حسی هست که در فصل پاییز تمام شده باشد، اتفاقی هست که در فصل پاییز افتاده باشد. اصلا پاییز یک گرد توی هوا پخش می کند و تا به خودت می آیی می بینی روی همه چیزت نشسته؛ روی فنجان چای​بخار کرده ات، روی شیشه جلویی تاکسی پنچر شده کنار اتوبان، روی چترهای سیاه و سرخ و سبز، روی دست های مفرد و تنها، روی آسمان ابری و خاکستری، روی رنگ بندی گرم درخت های تنک، روی... این گرد، گرد دلتنگی است.در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


درست تر آن می شود که بگوییم گرد دلتنگی خوشایند. حالا می خواهد این دلتنگی مال روزهای مدرسه باشد یا مثلا فراغ یار. روی هر چیز که بنشیند مبتلایش می کند به حس غریبی که پاییزی می خوانندش. اصلا پاییز پر است از تناقض؛ گرم است و سرد، عاشقانه است و فراغ به بار می آورد.


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید
 
در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


به آسمان که نگاه کنی آنقدر ابرها ضخیم اند که نمی توانی تشخیص دهی خورشید در کدام زاویه قرار گرفته! آسمان پاییزی ابری است و بارانی نیست، گرفته است و دلت را باز می کند و بوی مدرسه می دهد و تنبلی تابستان را به باد می دهد. همین تناقض هاست که آدم را مبتلا می کند و دلبسته پاییز، این فصل هزار رنگ و دلفریب ...


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


در بهترین گروه اینترنتی عضو شوید - کلیک کنید


0
0
0
0 نفر

2 نظر

  1. فوق العاده زیبا ممنونم smiley17

  2. بسيار زيبا بود ، من هم عاشقانه پاييز را دوست مي دارم و با شروع ماه مهر حس غريبي سراسر وجودم را فرا مي گيرد كه وصف ناپذير است.

    بسيار زيبا بود ، من هم عاشقانه پاييز را دوست مي دارم و با شروع ماه مهر حس غريبي سراسر وجودم را فرا مي گيرد كه وصف ناپذير است.
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.