صفحه اصلي > کارتونیسم / مطالب و مقالات > کارتونیسم 14

کارتونیسم 14


22 تیر 1398. نويسنده: maryam.pourmohammadi

دو کاریکاتور زیبا یکی با موضوع آزاد و تحت عنوان وسعت اطلاعات و عجز الهه عدالت و دیگری با موضوع موسیقی و تحت عنوان بارکد اثر ندا تنهایی مقدم را مشاهده نمایید.


کاریکاتور بارکد
بارکد

وسعت تکنولوژی و عجز فرشته عدالت

بازگشت