صفحه اصلي > کارتونیسم / مطالب و مقالات > کارتونیسم 8

کارتونیسم 8


30 اردیبهشت 1398. نويسنده: maryam.pourmohammadi

 دو کاریکاتور زیبا یکی با موضوع آزاد و تحت عنوان غرق در موسیقی و دیگری با موضوع موسیقی و تحت عنوانداغرا مشاهده نمایید. بی شک لذت خواهید برد.


داغ کباب
داغ
غرق در موسیقی
غرق در موسیقی

بازگشت