صفحه اصلي > فتوگالری / روایت مصور / مطالب و مقالات > تصرف دهکده ای توسط طبیعت

تصرف دهکده ای توسط طبیعت


14 دی 1394. نويسنده: parisa.h
تصرف دهکده ای توسط طبیعت
houtou wan نام یک روستای کوچک ماهیگیری در یکی از جزایر کوچک چین است که پس از رها شدن توسط طبیعت پس گرفته شد.
خانه ها لوازم و تمام دارایی های که در این روستا به جا مانده بود به طور بسیار جالب و فوق العاده ای با طبیعت ادغام شده و مناظری
جذاب را بوجود آورده اند.البته این روستا نمونه کوچکی از مکان هایی است که در دهه گذشته به علت رونق های اقتصادی در شهرهای
بزرگ رها شدندو توسط طبیعت تصرف شدند.
تصرف دهکده ای توسط طبیعت 
بازگشت