وقتی می بینید فرزندتان در اولین سال های عمر کار مهمی نمی کند نگران می شوید؟ آیا شاد بودن، به هر طرف پریدن و تمام روز بازی کردن چیزی نیست؟ او دیگر هرگز در عمرش چنین سرگرم نخواهد بود. «Jean-Jacques Rousseau»
کودکان از دید بزرگان سایت رسمی مجید اخشابی
یک کودک ظرفی نیست که پر شود بلکه آتشی است که باید افروخته شود. «Rabelais»
کودکان از دید بزرگان سایت رسمی مجید اخشابی
یک کودک سوالاتی می پرسد که یک دانشمند پاسخی برای آن ندارد.
کودکان از دید بزرگان سایت رسمی مجید اخشابی
کودکان در هیچ همه چیز را می یابند؛ مردان در همه چیز چیزی نمی یابند. «Giacomo Leopardi»
کودکان از دید بزرگان سایت رسمی مجید اخشابی
در چشمهای یک کودک عجایب هفت گانه وجود ندارد، هفت ملیون عجایب وجود دارد. «Walt Streightiff»
کودکان از دید بزرگان سایت رسمی مجید اخشابی
کودکان به عشق احتیاج دارند، خصوصاً وقتی سزاوار آن نیستند. «Harold Hulbert»
کودکان از دید بزرگان سایت رسمی مجید اخشابی
ما چون بزرگ می شویم از بازی کردن دست نمی کشیم بلکه چون از بازی کردن دست می کشیم بزرگ می شویم. «Anon»
کودکان از دید بزرگان سایت رسمی مجید اخشابی
فرزانگی دوباره ما را به کودکی باز می گرداند. «Blaise Pascal»

کودکان از دید بزرگان سایت رسمی مجید اخشابی
برای یک کودک حقیقی همه چیز اسباب بازی است. «John Cowper Powys»

کودکان از دید بزرگان سایت رسمی مجید اخشابی

به همت: مريم پورمحمدي
0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.