آب ... رنگ ... آبرنگ

یادآور لحظه های رنگی کودکی ... آنجا که گمان میکردی خالق اثری هستی که فقط مال توست و ... بود

و اکنون بازی آب و رنگ از نما و دریچه ای دیگرتصاویر برخورد رنگها با آب

تصاویر برخورد رنگها با آب

تصاویر برخورد رنگها با آب

تصاویر برخورد رنگها با آب

تصاویر برخورد رنگها با آب

تصاویر برخورد رنگها با آب

تصاویر برخورد رنگها با آب

تصاویر برخورد رنگها با آب

تصاویر برخورد رنگها با آب

تصاویر برخورد رنگها با آب

تصاویر برخورد رنگها با آب

به همت شوکت حسن زاده

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.