وقت طلاست و زمان، گرانبهاترین گوهر عمر است؛ گرچه نیازهای آدمی بی شمار است
و بسیاری از فرصتها در گذر زمان از دست می روند اما جسم و روح ما نیازهایی دارد
که با برآوردن آنها آرامش هر چه بیشتر را در زندگی به ارمغان می آورد.
فرصتها را دریابیم و دریغ نکنیم از زمانهایی که چه زود می گذرندفرصتهای زندگی
فرصتی برای دعا: نیایش با خدا کمک می کند تا غبار غم از دلت زدوده شود.
فرصتهای زندگی
زمانی برای دوستان: داشتن دوستان واقعی نیمی از خوشبختی است.
فرصتهای زندگی
وقتی برای کار: کار سرمایه ای همیشگی برای سعادتمندی است.
فرصتهای زندگی
زمانی را برای فکر کردن: تفکر سالم منبع قدرت و انرژی جسم است.
فرصتهای زندگی
وقتی برای مطالعه: دانش اندوزی در کسب آگاهی هر چه بیشتر است.
فرصتهای زندگی
زمانی برای گوش دادن: یک موسیقی گوش نواز تعادل روحی و عاطفی را دو چندان می کند.
فرصتهای زندگی
فرصتی برای خنده: بارهای سنگین زندگی تنها با داروی خنده، سبک تر می شوند.
فرصتهای زندگی
نگاهی هم به عشق: عشق اصلی ترین طعم شیرین زندگی است.
فرصتهای زندگی
زمانی را برای رویا: سفر به عالم خیال، اعتماد به نفس را قوت می بخشد.
فرصتهای زندگی
فرصتی هم برای بازی: نشاط و شادابی، ماندگارترین خاطرات جوانی است که هرگز از یاد نمی رود.

به همت: مريم پورمحمدي

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.