صفحه اصلي > روایت مصور > روایت مصور: عطر شالی و نشا

روایت مصور: عطر شالی و نشا


7 شهریور 1389. نويسنده: Negin Bagherani

ساقه هاي نحيف برنج فردا روز چه صبورانه تحمل خواهند كرد سنگيني خوشه هاي طلايي را... واين آغاز راه است

مزارع برنج فقط در دشت هاي پست وهموار نيست ،مردمان سخت كوش وساعي شمال حتي در دامنه ئ كوه ها نيز براي بدست آوردن روزي حلال درتلاش اند

اين فرش سبز بافته شده است با همت و صبر و توكل مردان وزنان شاليكار

مزرع سبز فلك ديدم وداس مه نو يادم از كشته ئ خويش آمد وهنگام درو

اين كوه زرد برافراشته ميشود حتئ اگر باران بي موقع ببارد ويا خشكسالي يا ماه رمضان باشد، تنها بااراده

اشتباه نكنيد! اين دست يك مرد نيست، اين دست مادري است كه برنج را با رنج بدست مي آورد دست همه ئ مادران شاليكار اين گونه است ، پس قدراين دونعمت را بيشتر بدانيم

بازگشت