کلیپ ترانه نهنگ تنها

کلیپ ترانه نهنگ تنها

26 اردیبهشت 1397 , بازدید ها: 728

مدت دو دهه است که دانشمندان در جستجوی صدای اسرار آمیز نهنگی هستند که به نهنگ [..]