قصه شب: بامداد خمار 114

قصه شب: بامداد خمار 114

20 فروردین 1398 , بازدید ها: 1 040

و نگاهم از همان نقطه که خشک شده بودم بر پارچه سفید خیره بود. همچون دو شعله [..]

قصه شب: ياسمين 65

قصه شب: ياسمين 65

30 اردیبهشت 1396 , بازدید ها: 1 268

فريبا – كاوه خان شوخي مي كنن وگرنه طبع بسيار حساسي دارن. فرنوش گفت: بيا بهزاد، [..]

سپیدار (قسمت چهارم)

سپیدار (قسمت چهارم)

24 فروردین 1396 , بازدید ها: 957

با ناباوری گفتم: حمید من هستم نیلوفر! همسرت، آیا دیگر برایت مهم نیستم؟ تو فقط و [..]

سپیدار (قسمت سوم)

سپیدار (قسمت سوم)

19 اسفند 1395 , بازدید ها: 828

بعد از رفتن سیاوش، یک هفته ای گذشت که یک روز دم دمای غروب حمید به اتفاق [..]

سپیدار (قسمت دوم)

سپیدار (قسمت دوم)

24 بهمن 1395 , بازدید ها: 893

با خود فکر کردم که اگر مشکلم را با حمید در میان بگذارم شاید او کمک کند، اما [..]

سپیدار (قسمت اول)

سپیدار (قسمت اول)

11 بهمن 1395 , بازدید ها: 864

پدر خسته از کار روزانه به خانه آمده بود، دوان دوان بسویش شتافتم و گفتم؛ پدرجان [..]

غزال (قسمت آخر)

غزال (قسمت آخر)

10 دی 1395 , بازدید ها: 1 874

دستانم را سمت بالا نگه داشتم و سرم را بلند کردم و گفتم: شکرت خدایا که هر بار [..]

غزال (قسمت27)

غزال (قسمت27)

17 آذر 1395 , بازدید ها: 763

به خاطر فرا رسیدن نیمه شعبان سرمان به شدت شلوغ بود به طوری صبح زود به فروشگاه [..]

غزال (قسمت26)

غزال (قسمت26)

9 آذر 1395 , بازدید ها: 868

از صبح که فروشگاه را باز میکردم در قفل بود زیرا حال و حوصله چانه زدن با مشتری [..]

غزال (قسمت25)

غزال (قسمت25)

23 آبان 1395 , بازدید ها: 919

مرجان که از من توقع این حرف را نداشت اخمی کرد و گفت: اگه توی دیوونه خون دماغ [..]

غزال (قسمت24)

غزال (قسمت24)

9 آبان 1395 , بازدید ها: 1 185

بلند شد و قاب عکس را در دست گرفت و به سمت من آمد. مرجان شباهت زیادی به عکس [..]

غزال (قسمت23)

غزال (قسمت23)

3 آبان 1395 , بازدید ها: 933

سیمین دستم را به گرمی در دست گرفت و با خود به درون اتاق برد. نگاهی به اطراف [..]

غزال (قسمت22)

غزال (قسمت22)

26 مهر 1395 , بازدید ها: 792

از خوشحالی در پوست خود نمیگنجیدم. با لبخندی از او تشکر کردم دست در دست او قدم [..]

غزال (قسمت21)

غزال (قسمت21)

16 مهر 1395 , بازدید ها: 1 132

بین من و بهارک عاطفه ای عجیب برقرار شده بود طوری که شبها در بستر من میخوابید و [..]

کرم شب تاب

کرم شب تاب

7 مهر 1395 , بازدید ها: 1 652

روز قسمت بود. خدا هستی را قسمت میکرد... [..]

غزال(قسمت20)

غزال(قسمت20)

5 مهر 1395 , بازدید ها: 820

چیزی مثل برق از ذهنم گذشت. اما نه شاید تا بحال ده نفر را استخدام کرده و عوض و [..]

غزال(قسمت19)

غزال(قسمت19)

15 شهریور 1395 , بازدید ها: 1 162

صبح زودتر از لیلا از خواب بلند شدم. بساط صبحانه را سریع آماده کردم چون اگر [..]

غزال(قسمت18)

غزال(قسمت18)

8 شهریور 1395 , بازدید ها: 1 060

سریع کفشهایم را به پا کردم نمیدانستم چطور میدوم آنقدر دویدم تا نفسم بند آمد، [..]

غزال(قسمت17)

غزال(قسمت17)

26 مرداد 1395 , بازدید ها: 887

کم کم احساس کردم از جیب بری بدم نمی آید. کارهای لیلا مرا وسوسه میکرد. رو به او [..]

غزال(قسمت16)

غزال(قسمت16)

16 مرداد 1395 , بازدید ها: 992

لیلا گاهی اوقات به من سر میزد. اما در این مدت هرگز از من نخواست تا پیشه او را [..]