قصه شب: بامداد خمار 82

قصه شب: بامداد خمار 82

16 اسفند 1390 , بازدید ها: 431

سال دوم، پس از گذشتن نوروز که آن نیز سوت و کور سپری شد، او بچه را که حالا یک [..]

قصه شب: بامداد خمار 81

قصه شب: بامداد خمار 81

15 اسفند 1390 , بازدید ها: 473

- باور نمی کنی، ماشاالله قد کشيده. صورت پنجه آفتاب. مشق پیانو می کند. معلم های [..]

قصه شب: بامداد خمار 80

قصه شب: بامداد خمار 80

14 اسفند 1390 , بازدید ها: 799

قند توی دلم آب شد. رحیم پرسید: - کجا؟ حالا چرا می خواهی به این زودی بروی؟ [..]

قصه شب: بامداد خمار 79

قصه شب: بامداد خمار 79

13 اسفند 1390 , بازدید ها: 454

رحیم برگشت. یک دست روی زانو نهاد و به دست دیگر تکیه داد و با صدایی کشدار که به [..]

قصه شب: بامداد خمار 78

قصه شب: بامداد خمار 78

12 اسفند 1390 , بازدید ها: 426

یک هفته گذشت. حال خوشی نداشتم. می دانستم که بعد از زایمان به بعضی از زن ها حالت [..]

قصه شب: بامداد خمار 77

قصه شب: بامداد خمار 77

11 اسفند 1390 , بازدید ها: 482

آرزو می كردم زمانی فرا برسد كه آرام بگیرم. رحیم كنارم بود. با چشمانی نگران و [..]

قصه شب: بامداد خمار 76

قصه شب: بامداد خمار 76

9 اسفند 1390 , بازدید ها: 500

صبح روز بعد رحیم اتاق آن سوی حیاط را كه انتهای دالان ورودی قرار داشت مرتب كرد و [..]

قصه شب: بامداد خمار 75

قصه شب: بامداد خمار 75

8 اسفند 1390 , بازدید ها: 678

گوش تا گوش می نشستند و سفره را در وسط پهن می كردند: « آش رشته، سكنجبین و كاهو، [..]

قصه شب: بامداد خمار 74

قصه شب: بامداد خمار 74

7 اسفند 1390 , بازدید ها: 670

- خوب، مادرم غلط كرد. راضی شدی؟ حالا دیگر گریه نكن. می خواهی دل مرا آب كنی؟ [..]

قصه شب: بامداد خمار 73

قصه شب: بامداد خمار 73

7 اسفند 1390 , بازدید ها: 695

- آخر دایه جانم این جا است. - خوب باشد، مگر دفعه اول است كه مرا می بیند؟ با [..]

قصه شب: بامداد خمار 72

قصه شب: بامداد خمار 72

5 اسفند 1390 , بازدید ها: 653

راستش نمی خواستم بگویم كه تو هم غصه بخوری. ولی حالا می گویم كه فكر نكنی خانم [..]

قصه شب: بامداد خمار 71

قصه شب: بامداد خمار 71

4 اسفند 1390 , بازدید ها: 557

آن شب هر سه زیر كرسی خوابیدیم و باز من دلم گرفت. صبح، مثل همیشه رحیم زودتر از [..]

قصه شب: بامداد خمار 70

قصه شب: بامداد خمار 70

3 اسفند 1390 , بازدید ها: 378

چه قدر با دایه خندیدیم. چه قدر نزهت برایم عزیز بود. خوب حق او را كف دستش گذاشته [..]

قصه شب: بامداد خمار 69

قصه شب: بامداد خمار 69

2 اسفند 1390 , بازدید ها: 830

نه، مهمان نداشتم. من بودم و رحیم. ولی از آن جا كه در خانه پدرم كمتر از دو سه [..]

قصه شب: بامداد خمار 67

قصه شب: بامداد خمار 67

29 بهمن 1390 , بازدید ها: 764

رحیم آمد و هر سه با هم ناهار خوردیم. مادر شوهرم با من مهربان بود. بی نهایت به [..]

قصه شب: بامداد خمار 66

قصه شب: بامداد خمار 66

28 بهمن 1390 , بازدید ها: 882

بدترین مرحله، كشیدن آب حوض و شب هایی بود كه نوبت ما بود. میراب محله می آمد و سر [..]

قصه شب: بامداد خمار 65

قصه شب: بامداد خمار 65

27 بهمن 1390 , بازدید ها: 471

دو ساعت به ظهر بود كه برای خوردن ناشتایی از آن اتاق كوچك بیرون آمدیم. سماور از [..]

قصه شب: بامداد خمار 64

قصه شب: بامداد خمار 64

26 بهمن 1390 , بازدید ها: 988

و خداحافظی كرد. صدای كش كش قدم ها، صدای بسته شدن در كوچه، صدای پای اسب ها و چرخ [..]

قصه شب: بامداد خمار 63

قصه شب: بامداد خمار 63

25 بهمن 1390 , بازدید ها: 1 019

سرم را به دیوار تكیه دادم و چشم هایم را بستم و گفتم: - امشب و هر شب. سرش را به [..]