قصه شب: کلبه عشق 5

قصه شب: کلبه عشق 5

14 خرداد 1393 , بازدید ها: 907

ارشیا نگاهش کرد که شیرین در مشتش آب باران را جمع کرد و به صورت او پاشید خنده ی [..]

قصه شب: کلبه عشق 4

قصه شب: کلبه عشق 4

13 خرداد 1393 , بازدید ها: 935

چه بارون تندی خدا کنه ارشیا سالم برسه چقدر جنگل وحشتناک شده بود معلوم هم نبود [..]

قصه شب: کلبه عشق 3

قصه شب: کلبه عشق 3

11 خرداد 1393 , بازدید ها: 1 121

محسن: این دختر چقدر بچه است ارشیا چیزی نگفت فقط محو تماشای او بود کاش منم مثل [..]

قصه شب: کلبه عشق 2

قصه شب: کلبه عشق 2

11 خرداد 1393 , بازدید ها: 1 608

محسن: دختره ی دیونه آخه این چه کاری بود که کردی شیرین:خاک تو سرت محسن مگه من [..]

قصه شب: کلبه عشق 1

قصه شب: کلبه عشق 1

9 خرداد 1393 , بازدید ها: 1 085

نگاه آبیش به آسمون بود امروز هوارو عشقه ای ول به این هوا برای دانشگاه... یکی [..]

قصه شب: ياسمين 97 (پايان)

قصه شب: ياسمين 97 (پايان)

8 خرداد 1393 , بازدید ها: 952

اما بهزاد حتي يه قطره اشك هم نريخت. يه كم بعد، سرش رو بلند كرد و گفت: - بريم [..]

قصه شب: ياسمين 96

قصه شب: ياسمين 96

3 خرداد 1393 , بازدید ها: 743

اون وقت هي مي خورن به همديگه! كاوه – چه عيبي داره؟ مي شه عين بازي بيليارد! سر [..]

قصه شب: ياسمين 95

قصه شب: ياسمين 95

2 خرداد 1393 , بازدید ها: 835

نشست و يه نگاهي به من كرد و گفت: كاوه – اولاً كه رفيقتم و از غصه خوردنت، غصه مي [..]

قصه شب: ياسمين 94

قصه شب: ياسمين 94

30 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 868

آفرين! چه شاعرانه! تو همين موقع، بيتا با يه دختر خانم سبزه رو و بانمك برگشت پيش [..]

قصه شب: ياسمين 93

قصه شب: ياسمين 93

29 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 842

كجا؟ حالش چطور بود؟ فريبا – خوب بود، خيالتون راحت باشه. گريه م گرفته بود. -ديگه [..]

قصه شب: ياسمين 92

قصه شب: ياسمين 92

28 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 824

اصلاً سر در نمي آرم! شما هر كاري كه دلتون بخواد مي كنيد؟ بيتا- بله! خندم گرفته [..]

قصه شب: ياسمين 91

قصه شب: ياسمين 91

13 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 905

دوباره سرم رو گذاشتم رو زانوهام. بلند شد اومد پيشم و بغلم كرد. كاوه – عزيزم، [..]

قصه شب: ياسمين 90

قصه شب: ياسمين 90

10 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 881

سرم رو انداختم پايين. دختره طفلك مستأصل شده بود كه كاوه گفت: - قربونت برم. اخم [..]

قصه شب: ياسمين 89

قصه شب: ياسمين 89

9 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 866

اگه اومدي و ديدي كه من مردم، برام خوشحال باش نه ناراحت. در اين مدت كوتاه كه با [..]

قصه شب: ياسمين 88

قصه شب: ياسمين 88

8 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 878

كاوه –خيلي غير قابل تحملم؟از نظر پزشكي... -مرده شور تو و نظريات پزشكي تو رو [..]

قصه شب: ياسمين 87

قصه شب: ياسمين 87

21 بهمن 1392 , بازدید ها: 952

تو نمي فهمي من چي مي گم. اگه فرنوش بر نگرده. همه چيزم رو باختم. فرنوش دنياي [..]

قصه شب: ياسمين 86

قصه شب: ياسمين 86

20 بهمن 1392 , بازدید ها: 688

نگاهش كردم. كاوه – نامه رو خوندم. نمي خواد از من پنهون كاري كني! -تو حق نداشتي [..]

قصه شب: ياسمين 85

قصه شب: ياسمين 85

19 بهمن 1392 , بازدید ها: 711

فرنوش: نامه رو يكبار بيشتر نخوندم. يعني احتياجي نبود. همون كه دستم بهش خورد. [..]

قصه شب: ياسمين 84

قصه شب: ياسمين 84

17 بهمن 1392 , بازدید ها: 628

كاوه – پس يه دفعه بگو به ننه م بگم يه بار ديگه منو بزاد! اين دفعه قيافه م رو از [..]

قصه شب: ياسمين 83

قصه شب: ياسمين 83

11 بهمن 1392 , بازدید ها: 877

خيلي ممنون جناب برومند. اين رو هم بگم. بنظر من فريبا مي تونه كاوه رو خوشبخت [..]