کتاب صوتی بینوایان"قسمت 21"

کتاب صوتی بینوایان"قسمت 21"

12 آبان 1395 , بازدید ها: 659

بینوایان تصویر راستین سیمای مردم فرانسه در قرن نوزدهم است. چهرهٔ چند قهرمان در [..]

غزال (قسمت24)

غزال (قسمت24)

9 آبان 1395 , بازدید ها: 841

بلند شد و قاب عکس را در دست گرفت و به سمت من آمد. مرجان شباهت زیادی به عکس [..]

غزال (قسمت23)

غزال (قسمت23)

3 آبان 1395 , بازدید ها: 719

سیمین دستم را به گرمی در دست گرفت و با خود به درون اتاق برد. نگاهی به اطراف [..]

قوانین زرتشت

قوانین زرتشت

28 مهر 1395 , بازدید ها: 1 137

مجموعه قوانین زرتشت (وندیداد اوستا)... [..]

غزال (قسمت22)

غزال (قسمت22)

26 مهر 1395 , بازدید ها: 669

از خوشحالی در پوست خود نمیگنجیدم. با لبخندی از او تشکر کردم دست در دست او قدم [..]

غزال (قسمت21)

غزال (قسمت21)

16 مهر 1395 , بازدید ها: 967

بین من و بهارک عاطفه ای عجیب برقرار شده بود طوری که شبها در بستر من میخوابید و [..]

دیوانه عاقل

دیوانه عاقل

11 مهر 1395 , بازدید ها: 659

مردی که بعد از ازدواج خود و پدرش به تیمارستان افتاده بود... [..]

کرم شب تاب

کرم شب تاب

7 مهر 1395 , بازدید ها: 1 506

روز قسمت بود. خدا هستی را قسمت میکرد... [..]

غزال(قسمت20)

غزال(قسمت20)

5 مهر 1395 , بازدید ها: 692

چیزی مثل برق از ذهنم گذشت. اما نه شاید تا بحال ده نفر را استخدام کرده و عوض و [..]