غزال(قسمت19)

غزال(قسمت19)

15 شهریور 1395 , بازدید ها: 808

صبح زودتر از لیلا از خواب بلند شدم. بساط صبحانه را سریع آماده کردم چون اگر [..]

غزال(قسمت18)

غزال(قسمت18)

8 شهریور 1395 , بازدید ها: 864

سریع کفشهایم را به پا کردم نمیدانستم چطور میدوم آنقدر دویدم تا نفسم بند آمد، [..]

غزال(قسمت17)

غزال(قسمت17)

26 مرداد 1395 , بازدید ها: 705

کم کم احساس کردم از جیب بری بدم نمی آید. کارهای لیلا مرا وسوسه میکرد. رو به او [..]

غزال(قسمت16)

غزال(قسمت16)

16 مرداد 1395 , بازدید ها: 784

لیلا گاهی اوقات به من سر میزد. اما در این مدت هرگز از من نخواست تا پیشه او را [..]

حقایق علمی جالب

حقایق علمی جالب

10 مرداد 1395 , بازدید ها: 1 012

علم، حوزه‌ی بسیار جالبی است، به دنیای دیوانه‌وار ما سامان می‌بخشد، پدیده‌هایی [..]

غزال(قسمت15)

غزال(قسمت15)

7 مرداد 1395 , بازدید ها: 1 057

طوبی که برای اولین بار به اصفهان سفر میکرد و با هیجان خاصی اطراف را مینگریست [..]