حضرت باران 299

حضرت باران 299

8 اسفند 1393 , بازدید ها: 1 599

سخن شيرين را بايد به جان خريد، درس عشق را به قيمت زندگى كه از مرگ گرانقدر تر [..]

حضرت باران 298

حضرت باران 298

1 اسفند 1393 , بازدید ها: 1 512

بايد مراقب بود و هشيار... در اين خشكسالى طوفان خيز! مباد راه باران را گم كرده [..]

حضرت باران 297

حضرت باران 297

23 بهمن 1393 , بازدید ها: 1 413

شيشه پنجره را باران شست!... دل من را هم نيز، من و آسمان امروز شاهد رنگين كمانيم [..]

حضرت باران 296

حضرت باران 296

16 بهمن 1393 , بازدید ها: 1 840

الهي به مستان ميخانه ات... به عقل آفرينان ديوانه ات... به میخانه وحدتم راه [..]

حضرت باران 292

حضرت باران 292

19 دی 1393 , بازدید ها: 1 444

باران نقطه اشتراك همه مالكان آسمانآبيست! هركجا كه باشى! باران، عشق، زمين مال [..]

حضرت باران ۲۸۳

حضرت باران ۲۸۳

8 آبان 1393 , بازدید ها: 1 181

باران گريه آسمان بر سر زمينيان نيست، دستيست به سوى دلشان تا با آسمان يكى شوند، [..]

حضرت باران ۲۸۲

حضرت باران ۲۸۲

2 آبان 1393 , بازدید ها: 1 335

فصل باران باز گشته، فصل باريدن آسمان بر زمينيان فصل رفتن در دل ابرهاى حسينيه [..]

حضرت باران ۲۸۱

حضرت باران ۲۸۱

24 مهر 1393 , بازدید ها: 872

در محضرش بنشين و دقيق به سخنان عميقش دل بسپار، او كليد رفتن به دل زمين و اوج [..]

حضـــــرت باران 196

حضـــــرت باران 196

19 بهمن 1391 , بازدید ها: 169

ببار بر خشکسار جانم حضرت باران حضرت باران 196 را در ادامه مطلب بخوانید [..]