کشکول شیخ بهایی 101

کشکول شیخ بهایی 101

9 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 1 885

بشر بن منصور از عابدان بود. روزی نمارش به دراز کشید. و چون نگریست مردی را دید [..]

کشکول شیخ بهایی 100

کشکول شیخ بهایی 100

31 فروردین 1393 , بازدید ها: 1 697

عارفی گفته است: مباد! با همه اصراری که در دعا داری، تاخیر عطای پروردگار نومیدت [..]

کشکول شیخ بهایی 99

کشکول شیخ بهایی 99

17 فروردین 1393 , بازدید ها: 1 534

به حکیمی گفتد: چیزی برتر از طلا دیده ای؟ گفت: بلی قناعت، و ناظر به این معنی است [..]

کشکول شیخ بهایی 98

کشکول شیخ بهایی 98

10 فروردین 1393 , بازدید ها: 1 505

از آنجا که تجانس از پایه های برادری و دوستی است، بسیاری خرد و فضیلت، ایجاب می [..]

کشکول شیخ بهایی 97

کشکول شیخ بهایی 97

18 اسفند 1392 , بازدید ها: 1 630

بدانکه به زشتی یاد نمودن (غیبت) صاعقه ای کشنده است و آنکه غیبت ورزد، همچون کسی [..]

کشکول شیخ بهایی 96

کشکول شیخ بهایی 96

5 اسفند 1392 , بازدید ها: 1 633

عارفی گفته است: مباد! با همه اصراری که در دعا داری، تاخیر عطای پروردگار نومیدت [..]

کشکول شیخ بهایی 95

کشکول شیخ بهایی 95

29 بهمن 1392 , بازدید ها: 1 710

زهد، دو گونه است: یکی زهد عامه و آن زهد ظاهری است و دیگر زهد خاصه و آن چنان است [..]

کشکول شیخ بهایی 94

کشکول شیخ بهایی 94

20 بهمن 1392 , بازدید ها: 1 748

بطلمیوس گفت: بیماری، زندان جسم است و غم، زندان روح. ابن ابی صادق طبیب، زیباروی [..]

کشکول شیخ بهایی 93

کشکول شیخ بهایی 93

6 بهمن 1392 , بازدید ها: 1 481

دو تن از صاحبدلان در مجلس مذاکره و مباحثه ساعتی همنشین شدند و با هم گریستند. [..]

کشکول شیخ بهایی 92

کشکول شیخ بهایی 92

30 دی 1392 , بازدید ها: 1 863

بدان که تو زمینی هستی و از جنس خاک آفریده شده ای و بهره تو از خاک بدنت می باشد، [..]

کشکول شیخ بهایی 91

کشکول شیخ بهایی 91

24 دی 1392 , بازدید ها: 1 714

در حدیث آمده است: چون با کسی دوست شدید، نام او و نام پدرش و دودمانش و نشانی [..]

کشکول شیخ بهایی 90

کشکول شیخ بهایی 90

16 دی 1392 , بازدید ها: 1 566

اگر دنیا نزد خداوند به اندازه بال مگسی ارزش داشت قطره ای از آن را به کافر نمی [..]

کشکول شیخ بهایی 89

کشکول شیخ بهایی 89

2 دی 1392 , بازدید ها: 2 041

در کتاب «انیس العقلاء» آمده است که: راه و رسم پادشاهان ایران آن بود که چون یکی [..]

کشکول شیخ بهایی 88

کشکول شیخ بهایی 88

25 آذر 1392 , بازدید ها: 1 493

بزرگی گفت: ما به درستی تشخیص مقدار چیزی که می بینیم، یقین نداریم. و نیز بر [..]

کشکول شیخ بهایی 87

کشکول شیخ بهایی 87

18 آذر 1392 , بازدید ها: 1 885

منصور _ خلیفه عباسی _ به سفیان ثوری گفت: ای اباعبدالله! چه چیز تو را از آمدن به [..]

کشکول شیخ بهایی 86

کشکول شیخ بهایی 86

10 آذر 1392 , بازدید ها: 1 529

در یکی از کتب تاریخی آمده است که: انوشیروان بر بزرگمهر خشم گرفت و او را در خانه [..]

کشکول شیخ بهایی 85

کشکول شیخ بهایی 85

3 آذر 1392 , بازدید ها: 1 589

قطب راوندی در شرح شهاب می فرماید: معنای سخن پیامبر «انما الاعمال بالنیات» این [..]

کشکول شیخ بهایی 84

کشکول شیخ بهایی 84

26 آبان 1392 , بازدید ها: 1 539

فردی یهودی امام حسن بن علی (ع) را در بهترین حالت و زیباترین لباسهایش دید در [..]

کشکول شیخ بهایی 83

کشکول شیخ بهایی 83

13 آبان 1392 , بازدید ها: 1 465

در کتاب شهاب از پیامبر (ص) روایت کرده است که فرمود: مدارا و میانه روی و کم [..]

کشکول شیخ بهایی 82

کشکول شیخ بهایی 82

5 آبان 1392 , بازدید ها: 1 480

عارفی گفت: به یقین می دانم که اعمال من پذیرفته درگاه خداوندی نیست. گفتند: این [..]