شعر: اشک

شعر: اشک

29 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 979

نفسی دیگر نیست... بسته راهش را بغض... بی صدا می گریم... به خودم می خندم... [..]