حضرت باران 228

حضرت باران 228

19 مهر 1392 , بازدید ها: 1003

خدایا ! مرا همواره آگاه و هوشیار دار ، تا پیش از شناخت ِ درست و کامل کسی یا
[..]