تكنيك امبدينگ(قسمت دوم)

تكنيك امبدينگ(قسمت دوم)

26 اردیبهشت 1398 , بازدید ها: 1 207

در شیوه درمانی امبدینگ که یک روش تقریبا جدید محسوب می شود، درمانگر طب سوزنی به [..]

تكنيك امبدينگ (قسمت اول)

تكنيك امبدينگ (قسمت اول)

7 اسفند 1397 , بازدید ها: 1 413

شاید تا امروز با شیوه درمانی امبدینگ، یکی دیگر از تکنیک های درمانی طب سوزنی [..]

تكنيك امبدينگ (قسمت پاياني)

تكنيك امبدينگ (قسمت پاياني)

1 فروردین 1392 , بازدید ها: 1 011

به اعتقاد بسیاری از محققان استفاده از امبدینگ به منظور تسکین درد، درمان بیماری [..]