ادبي: رقص طناب در باد

ادبي: رقص طناب در باد

26 دی 1391 , بازدید ها: 1 734

در این نوشتار به بررسی اشعار سپید مجموعه های «مدادم بوی باروت می دهد»و« رقص [..]